chuyên đề

Thương hiệu và Quản trị Thương hiệu

5 Brand Positioning Models
5 Brand Positioning Models
19/01/2018adminThương hiệu và Quản trị Thương hiệu
In communication, as in brand architecture, less is more. You have to sharpen your message to cut into the mind. You have to jettison the ambiguities, simplify the message, and then simplify it some more if you want to make a long-lasting impression.” – Al Ries and Jack Trout

Xem chi tiết

3 Considerations For Brand Architecture Design
3 Considerations For Brand Architecture Design
21/01/2018adminThương hiệu và Quản trị Thương hiệu
When companies introduce a new offering as part of their brand architecture, they need to consider the new offering’s relationship with the company’s other brands. Three criteria can help companies consider which brand naming options to use (regardless of their level in the business hierarchy).

Xem chi tiết

3 Keys To Driving Long-Term Brand Relationships
3 Keys To Driving Long-Term Brand Relationships
21/01/2018adminThương hiệu và Quản trị Thương hiệu
Let’s start with the assumption that admired brands provide value to companies by producing outcomes.Companies can enjoy these outcomes when their brands offer value to customers’, that is, benefits that enable, entice, and enrich customers.

Xem chi tiết

Luxury Branding: Xây dựng thương hiệu xa xỉ
Luxury Branding: Xây dựng thương hiệu xa xỉ
05/08/2021adminThương hiệu và Quản trị Thương hiệu
Các thương hiệu xa xỉ có lẽ là một trong những ví dụ thuần túy nhất về xây dựng thương hiệu. Thương hiệu xa xỉ có những đặc thù riêng, bởi vì thương hiệu và hình ảnh của hàng xa xỉ chính là lợi thế cạnh tranh chính.

Xem chi tiết

Mục đích — Ngọn hải đăng dẫn dắt sự tăng trưởng
Mục đích — Ngọn hải đăng dẫn dắt sự tăng trưởng
23/05/2022adminThương hiệu và Quản trị Thương hiệu
Theo kết quả của Edelman Trust Barometer năm 2021, trong đó 68% người tiêu dùng tin rằng họ có khả năng buộc các tập đoàn thay đổi và 86% người mong đợi các CEO lên tiếng về các vấn đề xã hội. Cho dù đó là tạo ra một thế giới bình đẳng hơn, tiếp cận mạng- không phát thải, hoặc bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng, một vài tổ chức đang xác định lại một cách rõ ràng về lý do tại sao họ tồn tại và cách họ tạo ra tác động ngoài lợi nhuận.

Xem chi tiết

Tính xác thực của thương hiệu
Tính xác thực của thương hiệu
26/06/2022adminThương hiệu và Quản trị Thương hiệu
Thương hiệu đóng một vai trò quan trọng trong mục tiêu nhận dạng của người tiêu dùng, khi người tiêu dùng dựa vào thương hiệu để thể hiện bản thân, đề cao bản thân hoặc khẳng định giá trị bạn thân. Mọi người ngày nay không hài lòng với sự hiện diện mang tính thương mại và thiếu niềm tin vào tiếp thị. Điều này dẫn đễn việc người tiêu dùng sẵn sàng thay đổi các hành vi tiêu dùng, và chính nhu cầu xác thực của người tiêu dùng sẽ thúc đẩy các nhà tiếp thị đánh giá lại chiến lược của họ.

Xem chi tiết

Xây dựng tính xác thực của thương hiệu:  7 Thói quen của các Thương hiệu Biểu tượng
Xây dựng tính xác thực của thương hiệu: 7 Thói quen của các Thương hiệu Biểu tượng
26/06/2022adminThương hiệu và Quản trị Thương hiệu
Các nhà tiếp thị hiện đang nói về tính xác thực và 'chiến lược thương hiệu xác thực. Sau tất cả các thương hiệu từng là những tổ chức được đánh giá cao - những đứa con cưng của thị trường cổ phiếu, những nhân viên tài năng, các trường kinh doanh và khách hàng. Người tiêu dùng tin tưởng các thương hiệu (đặc biệt là các thương hiệu lớn) vì chúng luôn mang lại những lợi ích vượt trội theo thời gian.

Xem chi tiết

9 lĩnh vực đổi mới trong chiến lược quản trị thương hiệu
9 lĩnh vực đổi mới trong chiến lược quản trị thương hiệu
25/01/2023adminThương hiệu và Quản trị Thương hiệu
9 lĩnh vực đổi mới trong chiến lược quản trị thương hiệu. Theo Peter Fisk, thế giới thương hiệu đang thay đổi, các thương hiệu cần đổi mới chiến lược cũng như trải nghiệm thương hiệu để truyền cảm hứng cho người tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng có lợi hơn. Đổi mới thương hiệu được xem là một quá trình tích hợp, gồm 9 khía cạnh, bao gồm:

Xem chi tiết