chuyên đề đào tạo

Marketing

            Áp lực cạnh tranh gia tăng hàng ngày đòi hỏi các cá nhân và doanh nghiệp tham gia kinh doanh trên thương trường phải cân nhắc và nỗ lực áp dụng các kiến thức và công cụ marketing bài bản, chuyên nghiệp để có thể tạo mới hoặc cải tiến và nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm/dịch vụ của mình. Các công cụ marketing hiệu quả là những hỗ trợ không thể thiếu trong suốt quá trình tạo dựng mô hình kinh doanh, xâm nhập thị trường mới hay tối ưu hóa các cơ hội thị trường. Xu hướng sử dụng các công cụ/ trường phái marketing có thể thay đổi theo thời gian, tuy nhiên những kiến thức nền tảng, kinh điển thì luôn là những hành tranh cần thiết để các bạn có thể tối ưu hóa được hoạt động marketing và kinh doanh của mình.

3 cấp độ học tập dành cho 3 nhóm học viên với các nhu cầu kiến thức khác nhau:
 • Marketing căn bản (Marketing essentials)
 • - Dành cho người mới tiếp cận với Kinh doanh / marketing
 • - Cung cấp hệ thống kiến thức nền tảng cho hoạt động marketing (thị trường, khách hàng, cạnh tranh...)
 • - Phương pháp: Chú trọng bài giảng lý thuyết
  • Marketing thực hành (Marketing Plan)
  • - Dành cho những người đang làm nghề marketing
  • - Hệ thống hóa kiến thức marketing, ứng dụng thực hành thực tế
  • - Phương pháp: Chú trọng thực hành cá nhân + thực hành nhóm
 • Chiến lược Marketing (Marketing Strategy)
 • - Dành cho những người làm quản lý Marketing / Chủ doanh nghiệp
 • - Vận dụng toàn bộ kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề chiến lược marketing của DN
 • - Phương pháp: Case study

CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO KHÁC

Thương hiệu
Thương hiệu
Xây dựng nên một thương hiệu đòi hỏi rất nhiều công sức, đầu tư qua nhiều năm. Nhưng khi có thương hiệu rồi, việc quản trị thương hiệu (brand management) cũng đòi hỏi không kém công sức và tài lực.
Chiến lược Kinh doanh
Chiến lược Kinh doanh
Mục tiêu: Khóa học được thiết kế đặc biệt không chỉ để giới thiệu cho sinh viên các khái niệm chiến lược chính mà còn nhằm giúp sinh viên tích hợp và áp dụng những gì đã học trước đây vào các tình huống kinh doanh khác nhau. Khóa học nhằm hỗ trợ các mục tiêu của chương trình với nền tảng vững chắc về đạo đức, toàn cầu hóa và các vấn đề liên chức năng.
Truyền thông Quảng cáo, Khuyến mại và Tiếp thị Tích hợp
Truyền thông Quảng cáo, Khuyến mại và Tiếp thị Tích hợp
Hầu hết những người liên quan đến quảng cáo và khuyến mãi sẽ nói với bạn rằng không có lĩnh vực nào năng động và hấp dẫn hơn thế để thực hành hoặc học tập. Tuy nhiên, họ cũng sẽ cho bạn biết rằng lĩnh vực này đang trải qua những biến đổi mạnh mẽ đang thay đổi cách các nhà tiếp thị giao tiếp với người tiêu dùng mãi mãi.
Marketing Sản phẩm Công nghệ Cao và Sáng tạo
Marketing Sản phẩm Công nghệ Cao và Sáng tạo
Cung cấp cho học viên thông tin quan trọng mà họ cần để tiếp thị thành công các sản phẩm công nghệ cao, tập trung vào những thách thức tiếp thị độc đáo xung quanh các sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao. Bao gồm phạm vi bao quát toàn diện về nghiên cứu học thuật mới nhất và các phương pháp kinh doanh tiên tiến nhất.
Lâp kế hoạch Marketing
Lâp kế hoạch Marketing
Hướng dẫn người học từng bước lập kế hoạch marketing, thông qua việc phát triển hoàn chỉnh một kế hoạch tiếp thị thực tế, tùy chỉnh. Chuyên đề đào tạo gồm 10 nội dung, bao gồm phân tích tình hình hiện tại, Tìm hiểu Thị trường và Khách hàng, Phân đoạn, Nhắm mục tiêu và Định vị, Lập kế hoạch Hướng, Mục tiêu và Hỗ trợ Tiếp thị