chuyên đề đào tạo

Marketing

          Áp lực cạnh tranh gia tăng hàng ngày đòi hỏi các cá nhân và doanh nghiệp tham gia kinh doanh trên thương trường phải cân nhắc và nỗ lực áp dụng các kiến thức và công cụ marketing bài bản, chuyên nghiệp để có thể tạo mới hoặc cải tiến và nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm/dịch vụ của mình. Các công cụ marketing hiệu quả là những hỗ trợ không thể thiếu trong suốt quá trình tạo dựng mô hình kinh doanh, xâm nhập thị trường mới hay tối ưu hóa các cơ hội thị trường. Xu hướng sử dụng các công cụ/ trường phái marketing có thể thay đổi theo thời gian, tuy nhiên những kiến thức nền tảng, kinh điển thì luôn là những hành tranh cần thiết để các bạn có thể tối ưu hóa được hoạt động marketing và kinh doanh của mình.

3 cấp độ học tập dành cho 3 nhóm học viên với các nhu cầu kiến thức khác nhau:

 • Marketing căn bản (Marketing essentials)
 • - Dành cho người mới tiếp cận với Kinh doanh / marketing
 • - Cung cấp hệ thống kiến thức nền tảng cho hoạt động marketing 
 • - Phân tích thị trường, khách hàng, cạnh tranh...
 • - Phương pháp: Chú trọng bài giảng lý thuyết

 • Marketing thực hành (Marketing Plan)
 • - Dành cho những người đang làm nghề marketing
 • - Hệ thống hóa kiến thức marketing, ứng dụng thực hành thực tế
 • - Phương pháp: Chú trọng thực hành cá nhân + thực hành nhóm

 • Chiến lược Marketing (Marketing Strategy)
 • - Dành cho những người làm quản lý Marketing / Chủ doanh nghiệp
 • - Vận dụng toàn bộ kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề chiến lược marketing của DN
 • - Phương pháp: Case study