chuyên đề

Chiến lược Marketing

5 Trụ cột Chiến lược Marketing
5 Trụ cột Chiến lược Marketing
28/01/2023adminChiến lược Marketing
Mô hình Chiến lược Marketing STP (Phân khúc, Nhắm mục tiêu, Định vị) là một cách tiếp cận chiến lược quen thuộc trong tiếp thị hiện đại. Đây là một trong những mô hình chiến lược Marketing kinh điển tập trung vào thấu hiểu thị trường, lựa chọn phân cúng thị trường mục tiêu có hiệu quả và tiềm năng nhất cho doanh nghiệp, sau đó phát triển chiến lược định vị thị trường hiệu quả cho từng phân khúc.

Xem chi tiết

5 ưu tiên của Chiến lược Marketing tập trung khách hàng
5 ưu tiên của Chiến lược Marketing tập trung khách hàng
29/01/2023adminChiến lược Marketing
Các công ty lấy khách hàng làm trung tâm có lợi nhuận cao hơn 60% so với các công ty không tập trung vào khách hàng. Chiến lược marketing hướng vào khách hàng là một chiến lược tiếp thị giúp các công ty nhắm mục tiêu và đáp ứng nhu cầu của một nhóm khách hàng cụ thể, là trụ cột để thu hút khách hàng, giúp xây dựng thương hiệu mạnh, và tạo ra các mối quan hệ khách hàng thành công lâu dài.

Xem chi tiết