chuyên đề

Truyền thông Tích hợp

Khả năng kháng cự của thương hiệu trong thời gian COVID-19
Khả năng kháng cự của thương hiệu trong thời gian COVID-19
27/07/2020hoangthuphuongTruyền thông Tích hợp
Tất cả chúng ta đều ở trong vùng biển chưa được khám phá. Không ai trong chúng ta biết tác động cuối cùng mà COVID-19 sẽ gây ra cho xã hội, doanh nghiệp hoặc chính chúng ta. Đối với các nhà quản lý thương hiệu, sự mơ hồ này có thể vừa tê liệt vừa đáng sợ.

Xem chi tiết

16 cân nhắc quan trọng để xây dựng thương hiệu trong cuộc khủng hoảng.
16 cân nhắc quan trọng để xây dựng thương hiệu trong cuộc khủng hoảng.
27/07/2020hoangthuphuongTruyền thông Tích hợp
Một cuộc khủng hoảng có thể là con dao hai lưỡi đối với các nhà tiếp thị. Một mặt, nó cung cấp một nguồn nguyên liệu vô tận cho các chiến dịch và buộc họ phải đổi mới khi tiếp cận người tiêu dùng. Mặt khác, nó có thể yêu cầu công ty thay đổi cách tiếp cận để xây dựng thương hiệu gần như toàn bộ.

Xem chi tiết