chuyên đề

Truyền thông Tích hợp

Quảng cáo Tết: 8 chiến dịch - 1 góc nhìn
Quảng cáo Tết: 8 chiến dịch - 1 góc nhìn
09/02/2016adminTruyền thông Tích hợp
Theo công ty nghiên cứu thị trường Millward Brown, người tiêu dùng Việt Nam có khuynh hướng yêu thích các quảng cáo liên quan đến cảm xúc. Nói như vậy không có nghĩa rằng các thương hiệu lựa chọn những câu chuyện tươi vui ngày Tết không thành công, thực tế cũng đã chứng minh điều ngược lại – Khi các thương hiệu thấu hiểu sâu sắc người tiêu dùng và mạnh dạn đi theo lối riêng, phép màu đã xảy ra .

Xem chi tiết

Khả năng kháng cự của thương hiệu trong thời gian COVID-19
Khả năng kháng cự của thương hiệu trong thời gian COVID-19
27/07/2020adminTruyền thông Tích hợp
Tất cả chúng ta đều ở trong vùng biển chưa được khám phá. Không ai trong chúng ta biết tác động cuối cùng mà COVID-19 sẽ gây ra cho xã hội, doanh nghiệp hoặc chính chúng ta. Đối với các nhà quản lý thương hiệu, sự mơ hồ này có thể vừa tê liệt vừa đáng sợ.

Xem chi tiết

16 cân nhắc quan trọng để xây dựng thương hiệu trong cuộc khủng hoảng.
16 cân nhắc quan trọng để xây dựng thương hiệu trong cuộc khủng hoảng.
27/07/2020adminTruyền thông Tích hợp
Một cuộc khủng hoảng có thể là con dao hai lưỡi đối với các nhà tiếp thị. Một mặt, nó cung cấp một nguồn nguyên liệu vô tận cho các chiến dịch và buộc họ phải đổi mới khi tiếp cận người tiêu dùng. Mặt khác, nó có thể yêu cầu công ty thay đổi cách tiếp cận để xây dựng thương hiệu gần như toàn bộ.

Xem chi tiết

Guidelines for Evaluating Creative Output
Guidelines for Evaluating Creative Output
22/05/2022adminTruyền thông Tích hợp
Advertisers use numerous criteria to evaluate the creative approach suggested by the ad agency. In some instances, the client may want to have the rough layout storyboard or animatic pretested to get quantitative information to assist in the evaluation.

Xem chi tiết

Advertising Appeals
Advertising Appeals
22/05/2022adminTruyền thông Tích hợp
Many different appeals can be used as the basis for advertising messages. At the broadest level, these approaches are generally broken into two categories: informational/rational appeals and emotional appeals. In this section, we focus on ways to use rational and emotional appeals as part of a creative strategy.

Xem chi tiết