chuyên đề

Chiến lược Thương hiêu

Cách tạo vị thế thương hiệu mạnh trên thị trường
Cách tạo vị thế thương hiệu mạnh trên thị trường
01/01/2015adminChiến lược Thương hiêu
Put simply, brand positioning is the process of positioning your brand in the mind of your customers. Brand positioning is also referred to as a positioning strategy, brand strategy, or a brand positioning statement.

Xem chi tiết

Cách viết một đề xuất giá trị hấp dẫn
Cách viết một đề xuất giá trị hấp dẫn
29/12/2017adminChiến lược Thương hiêu
Có rất nhiều điều có thể nói về một thương hiệu. Tuy nhiên, nếu chỉ có thể nói một điều thì đó nên là đề xuất giá trị của thương hiệu (brand value proposition) - vấn đề mà thương hiệu đang tập trung vào và năng lực giải quyết vấn đề đó của thương hiệu. Đây phải là thứ giúp thương hiệu có được một vị trí trong danh sách rút gọn của khách hàng tiềm năng. Nó cũng xác định mức độ ưu tiên của thương hiệu trong việc phục vụ thị trường.

Xem chi tiết

Chiến lược Định vị Thương hiệu
Chiến lược Định vị Thương hiệu
26/06/2022adminChiến lược Thương hiêu
Thiết lập một định vị thương hiệu mạnh mẽ và có thể bảo vệ được là một đề xuất hoàn thiện. Tuy nhiên, nhiều công ty xem các sáng kiến thương hiệu của họ chỉ ở khía cạnh truyền thông hoặc không liên kết các nỗ lực xây dựng thương hiệu của họ với chiến lược kinh doanh tổng thể một cách hiệu quả.

Xem chi tiết

Kiến trúc và danh mục thương hiệu
Kiến trúc và danh mục thương hiệu
26/06/2022adminChiến lược Thương hiêu
Lùi lại một chút và nhìn tổ chức của bạn từ con mắt của khách hàng. Có rõ ràng các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ khác nhau phù hợp với nhau như thế nào không? Hay có cơ hội để cải thiện tính rõ ràng, sức mạnh tổng hợp và đòn bẩy của thương hiệu không?

Xem chi tiết

Nghiên cứu thương hiệu
Nghiên cứu thương hiệu
26/06/2022adminChiến lược Thương hiêu
Nghiên cứu thương hiệu rất hữu ích để hiểu nhu cầu của đối tượng mục tiêu, đánh giá sự liên kết với thương hiệu và xác định các cơ hội phát triển dựa trên thương hiệu. Việc sử dụng phương pháp nghiên cứu nào - nghiên cứu định vị thương hiệu, nghiên cứu mở rộng thương hiệu, nhận biết thương hiệu

Xem chi tiết

Chiến lược thương hiệu
Chiến lược thương hiệu
26/06/2022adminChiến lược Thương hiêu
Thương hiệu là tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Một thương hiệu mạnh là cần thiết để xây dựng kết nối với khách hàng. Thương hiệu mạnh biểu trưng cho sự cam kết của doanh nghiệp với hệ giá trị cốt lõi nhất quán, giúp các sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh của doanh nghiệp nổi bật trong tâm trí khách hàng.

Xem chi tiết