chuyên đề

Chiến lược Thương hiêu

Cách tạo vị thế thương hiệu mạnh trên thị trường
Cách tạo vị thế thương hiệu mạnh trên thị trường
01/01/2015adminChiến lược Thương hiêu
Định vị thương hiệu chắc chắn sẽ hình thành, cho dù một công ty có chủ động trong việc phát triển chiến lược định vị hay không. Tuy nhiên, nếu chủ động với cách tiếp cận thông minh, hướng tới tương lai, thì công ty có thể tạo ra những định vị thương hiệu tích cực và hiệu quả trong mắt khách hàng mục tiêu.

Xem chi tiết

Cách viết một đề xuất giá trị hấp dẫn
Cách viết một đề xuất giá trị hấp dẫn
29/12/2017adminChiến lược Thương hiêu
Có rất nhiều điều có thể nói về một thương hiệu. Tuy nhiên, nếu chỉ có thể nói một điều thì đó nên là đề xuất giá trị của thương hiệu (brand value proposition) - vấn đề mà thương hiệu đang tập trung vào và năng lực giải quyết vấn đề đó của thương hiệu. Đây phải là thứ giúp thương hiệu có được một vị trí trong danh sách rút gọn của khách hàng tiềm năng. Nó cũng xác định mức độ ưu tiên của thương hiệu trong việc phục vụ thị trường.

Xem chi tiết

Chiến lược Định vị Thương hiệu
Chiến lược Định vị Thương hiệu
26/06/2022adminChiến lược Thương hiêu
Thiết lập một định vị thương hiệu mạnh mẽ và có thể bảo vệ được là một đề xuất hoàn thiện. Tuy nhiên, nhiều công ty xem các sáng kiến thương hiệu của họ chỉ ở khía cạnh truyền thông hoặc không liên kết các nỗ lực xây dựng thương hiệu của họ với chiến lược kinh doanh tổng thể một cách hiệu quả.

Xem chi tiết

Kiến trúc và danh mục thương hiệu
Kiến trúc và danh mục thương hiệu
26/06/2022adminChiến lược Thương hiêu
Lùi lại một chút và nhìn tổ chức của bạn từ con mắt của khách hàng. Có rõ ràng các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ khác nhau phù hợp với nhau như thế nào không? Hay có cơ hội để cải thiện tính rõ ràng, sức mạnh tổng hợp và đòn bẩy của thương hiệu không?

Xem chi tiết

Nghiên cứu thương hiệu
Nghiên cứu thương hiệu
26/06/2022adminChiến lược Thương hiêu
Nghiên cứu thương hiệu rất hữu ích để hiểu nhu cầu của đối tượng mục tiêu, đánh giá sự liên kết với thương hiệu và xác định các cơ hội phát triển dựa trên thương hiệu. Việc sử dụng phương pháp nghiên cứu nào - nghiên cứu định vị thương hiệu, nghiên cứu mở rộng thương hiệu, nhận biết thương hiệu

Xem chi tiết

Chiến lược thương hiệu
Chiến lược thương hiệu
26/06/2022adminChiến lược Thương hiêu
Thương hiệu là tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Một thương hiệu mạnh là cần thiết để xây dựng kết nối với khách hàng. Thương hiệu mạnh biểu trưng cho sự cam kết của doanh nghiệp với hệ giá trị cốt lõi nhất quán, giúp các sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh của doanh nghiệp nổi bật trong tâm trí khách hàng.

Xem chi tiết

5 thành tố tài sản thương hiệu
5 thành tố tài sản thương hiệu
23/07/2023adminChiến lược Thương hiêu
Tài sản thương hiệu là giá trị của một thương hiệu được đánh giá từ mức độ trung thành cao của khách hàng, sự nhận biết thương hiệu, chất lượng được cảm nhận, sự liên tưởng từ thương hiệu, sự trung thành của thương hiệu và các tài sản khác như bằng sáng chế, nhãn hiệu đã được chứng nhận.

Xem chi tiết

Mô hình tháp trung thành thương hiệu 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗪𝗔𝗥𝗗 𝗕𝗥𝗢𝗪𝗡
Mô hình tháp trung thành thương hiệu 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗪𝗔𝗥𝗗 𝗕𝗥𝗢𝗪𝗡
23/07/2023adminChiến lược Thương hiêu
Kim tự tháp thương hiệu - Brand Dynamics Pyramid minh họa 5 giai đoạn chính mà khách hàng trải qua khi họ phát triển mối quan hệ với thương hiệu, bắt đầu bằng nhận thức cơ bản và kết thúc bằng sự trung thành hoàn toàn. Dưới đây là cụ thể 5 cấp độ lòng trung thành của khách hàng:

Xem chi tiết

5 yếu tố tạo nên một thương hiệu mạnh
5 yếu tố tạo nên một thương hiệu mạnh
23/07/2023adminChiến lược Thương hiêu
Thương hiệu mạnh đem lại vô số lợi ích cho doanh nghiệp như lợi ích về mặt tài chính, gia tăng lòng trung thành của khách hàng, tăng cường khả năng tồn tại dưới áp lực cạnh tranh,...Vậy một thương hiệu mạnh có những đặc điểm nào?

Xem chi tiết