chuyên đề

Chiến lược Thương hiêu

Xây dựng thương hiệu công nghệ cao (high-tech branding)
Xây dựng thương hiệu công nghệ cao (high-tech branding)
05/09/2020hoangthuphuongChiến lược Thương hiêu
Các nhà tiếp thị hoạt động trong các thị trường chuyên sâu về công nghệ phải đối mặt với một số thách thức riêng. Dưới đây là 10 nguyên tắc mà các nhà quản lý của các công ty công nghệ cao có thể sử dụng để cải thiện chiến lược thương hiệu của công ty họ.

Xem chi tiết

Xây dựng thương hiệu B2B (B2B Branding)
Xây dựng thương hiệu B2B (B2B Branding)
05/09/2020hoangthuphuongChiến lược Thương hiêu
Bởi vì các quyết định mua hàng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp là phức tạp và thường có rủi ro cao, thương hiệu đóng một vai trò quan trọng trong thị trường B2B. Bài viết giới thiệu 6 hướng dẫn dành cho các nhà tiếp thị của các thương hiệu B2B.

Xem chi tiết