Đào tạo

Đào tạo

Marketing
Marketing
Trong bối cảnh kinh doanh ngày nay, ap lực cạnh tranh gia tăng hàng ngày đòi hỏi các cá nhân và doanh nghiệp tham gia kinh doanh trên thương trường phải cân nhắc và nỗ lực áp dụng các kiến thức và công cụ marketing bài bản, chuyên nghiệp để có thể tạo mới, cải tiến và nâng cao tính cạnh tranh vượt trội cho sản phẩm/dịch vụ của mình.
Thương hiệu
Thương hiệu
Thương hiệu là tài sản vô hình đóng góp giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, một lợi thế cạnh tranh mang tính sống còn của doanh nghiệp. Không chỉ giúp doanh nghiệp tạo ấn tượng khó quên đối với người tiêu dùng, thương hiệu còn tạo những liên tưởng khác biệt so với các đối thủ cạnh tra và liên kết tình cảm chặt chẽ với khách hàng.
Chiến lược Kinh doanh
Chiến lược Kinh doanh
Chiến lược kinh doanh là đặc biệt quan trọng để tạo nên nền tảng thiết yếu cho hoạt động doanh nghiệp ở mọi cấp độ và quy mô. Chiến lược giúp chủ doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp định hình được năng lược cốt lõi của doanh nghiệp và cung cấp một lộ trình phát triển bền vững để gây dựng và tăng trưởng các mô hình kinh doanh.
IMC
IMC
Chuyên đề Truyền thông Tiếp thị Tích hợp (IMC) tập trung vào các phương pháp truyền thông tiếp thị mới nhất, trang bị kiến thức tổng quan về các phương tiện truyền thông chính. Trọng tâm là cách phân tích và tạo một chương trình IMC bằng cách sử dụng các khái niệm IMC dựa trên giá trị mới nhất và đo lường "lợi tức đầu tư vào truyền thông".
Lâp kế hoạch Marketing
Lâp kế hoạch Marketing
Hướng dẫn người học từng bước lập kế hoạch marketing, thông qua việc phát triển hoàn chỉnh một kế hoạch tiếp thị thực tế, tùy chỉnh. Chuyên đề đào tạo gồm 10 nội dung, bao gồm phân tích tình hình hiện tại, Tìm hiểu Thị trường và Khách hàng, Phân đoạn, Nhắm mục tiêu và Định vị, Lập kế hoạch Hướng, Mục tiêu và Hỗ trợ Tiếp thị