یافتن متخصصان مناسب برای پروژه های شما

استخدام متخصص پذیرش یک متخصص

متخصصان روبیکا چگونه کار میکند؟

ارسال پروژه هایی که میخواهید ما برای شما به اتمام برسانیم

مرور پروفایل ها،بازبینی ها، سپس استخدام موردعلاقه ها و ارسال پروژه

استفاده از روبیکا برای گفتگو و اشتراک فایل ها

ما مواظب پول شما خواهیم بود و تا تایید کار هزینه آن پرداخت نخواهد شد

یافتن بهترین متخصص برای کار شما

حمید نبردی

برنامه نویس

30,000تومان/ساعت
2 سال تجربه 4 پروژه کار کرده

علی رضایی

نماکارساختمانی

20,000تومان/ساعت
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

فهرست آخرین پروژه ها

شنیدن آنچه که مشتریان ما می گویند

سطح سرویسی که شما جهت ارسال پیشنهاد کار خود نیاز دارید را نتخاب کنید

رایگان

برای 5 روز

رایگان

بوسیله این پلن می توانید ۲ پروژه ایجاد نمایید که هر کدام به مدت ۱۰ روز نمایش داده می شود

ثبت نام

1000تومان

برای 30 روز

استاندارد

بوسیله این پلن می توانید ۳ پروژه ایجاد نمایید که هر کدام به مدت ۲۰ روز نمایش داده می شود

ثبت نام

5000تومان

برای 40 روز

پیشرفته

بوسیله این پلن می توانید ۲ پروژه برجسته ایجاد نمایید که هر کدام به مدت ۳۰ روز نمایش داده می شود

ثبت نام

به شغل احتیاج دارید! به جمع متخصصان روبیکا بپیوندید

شروع به کار