Thandie Newton: Embracing otherness, embracing myself | TED Talk ...
Actor Thandie Newton tells the story of finding her "otherness" -- first, as a child growing up in two distinct cultures, and then as an actor playing with many different selves. A warm, wise talk, fresh from stage at TEDGlobal 2011.

Khóa học mới

Xem tất cả khóa học

Giải pháp tư vấn

Tư vấn gia tăng giá trị tài sản thương hiệu (Brand Equity Optimization)
Tư vấn gia tăng giá trị tài sản thương hiệu (Brand Equity Optimization)
Mục tiêu: Phát triển mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu; Gia tăng tình yêu và sự gắn kết của khách hàng dành cho thương hiệu (brand love); Tạo dựng cộng đồng thương hiệu gắn kế giữa thương hiệu - khách hàng, khách hàng - khách hàng; Biến khách hàng thành các đại sứ/ người phát ngôn / người tham gia đóng góp cho thương hiệu
Tư vấn chiến lược thương hiệu “Branding Essentials”
Tư vấn chiến lược thương hiệu “Branding Essentials”
Dành cho: Công ty khởi nghiệp đang trong giai đoạn đầu hình thành/triển khai chiến lược kinh doanh; Doanh nghiệp siêu nhỏ đã/đang kinh doanh hiệu quả muốn bắt đầu xây dựng thương hiệu từ đầu; Doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có chiến lược thương hiệu rõ ràng, muốn rà soát và định hình lại / tái định vị
Tư vấn quản trị tài sản thương hiệu (Brand leveraging)
Tư vấn quản trị tài sản thương hiệu (Brand leveraging)
Xúc tiến hoạt động truyền thông thương hiệu ; Gia tăng nhận biết thương hiệu với một tệp khách hàng mới, trên một thị trường mới; Thêm thuộc tính thương hiệu mới, tái định vị/ làm mới hình ảnh thương hiệu; Tối ưu giá trị thương hiệu từ lòng trung thành khách hàng; Xây dựng tính cách thương hiệu; Tạo dựng kết nối cảm xúc với khách hàng
Tư vấn tổng thể
Tư vấn tổng thể
Rubika cung cấp dịch vụ tư vấn nghiên cứu, chiến lược, quản trị và triển khai. Các giải pháp tập trung vào kết quả của chúng tôi bao gồm nghiên cứu, chiến lược, sáng tạo, tương tác và thực thi. Có những chiến lược và sáng kiến ​​tiếp thị chiến thắng cho hầu hết mọi thương hiệu, nếu thông tin khách quan, chính xác, đáng tin cậy là cơ sở của những chiến lược và sáng kiến ​​đó.