Thandie Newton: Embracing otherness, embracing myself | TED Talk ...
Actor Thandie Newton tells the story of finding her "otherness" -- first, as a child growing up in two distinct cultures, and then as an actor playing with many different selves. A warm, wise talk, fresh from stage at TEDGlobal 2011.

Giải pháp tư vấn

Quản trị thương hiệu chiến lược
Quản trị thương hiệu chiến lược
Mục tiêu: Phát triển mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu; Gia tăng tình yêu và sự gắn kết của khách hàng dành cho thương hiệu (brand love); Tạo dựng cộng đồng thương hiệu gắn kế giữa thương hiệu - khách hàng, khách hàng - khách hàng; Biến khách hàng thành các đại sứ/ người phát ngôn / người tham gia đóng góp cho thương hiệu
Thương hiệu công ty Khởi nghiệp
Thương hiệu công ty Khởi nghiệp
Dành cho: Công ty khởi nghiệp đang trong giai đoạn đầu hình thành/triển khai chiến lược kinh doanh; Doanh nghiệp siêu nhỏ đã/đang kinh doanh hiệu quả muốn bắt đầu xây dựng thương hiệu từ đầu; Doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có chiến lược thương hiệu rõ ràng, muốn rà soát và định hình lại / tái định vị
Tăng trưởng thương hiệu
Tăng trưởng thương hiệu
Xúc tiến hoạt động truyền thông thương hiệu ; Gia tăng nhận biết thương hiệu với một tệp khách hàng mới, trên một thị trường mới; Thêm thuộc tính thương hiệu mới, tái định vị/ làm mới hình ảnh thương hiệu; Tối ưu giá trị thương hiệu từ lòng trung thành khách hàng; Xây dựng tính cách thương hiệu; Tạo dựng kết nối cảm xúc với khách hàng