chuyên đề

Phát triển tư duy

Phương pháp tư duy sáu chiếc mũ (Six Thinking Hats)
Phương pháp tư duy sáu chiếc mũ (Six Thinking Hats)
22/05/2022adminPhát triển tư duy
Năm 1985, Edward De Bono đã xuất bản quyển sách “Six Thinking Hats” (6 chiếc mũ tư duy) đưa ra một phương pháp tư duy mới mẻ, dùng trong thảo luận và bàn bạc. Phương pháp này đã nhanh chóng trở nên phổ biến nhờ khả năng tiết kiệm thời gian và đem lại hiệu quả rõ rệt cho người dùng.

Xem chi tiết

Biểu đồ xương cá (Fishbone Diagram)
Biểu đồ xương cá (Fishbone Diagram)
22/05/2022adminPhát triển tư duy
Biểu đồ xương cá (Ishikawa diagram, Fishbone diagram) được sử dụng lần đầu tiên vào những thập niên 1960 do Ishikawa Kaoru thực hiện tại nhà máy đóng tàu Kawasaki. Bên cạnh Flowchart, Pareto chart, Flowchart, Scatter diagram, đây là một trong các công cụ để quản lý chất lượng. Biểu đồ này thể thể hiện mối liên hệ giữa các nhóm nguyên nhân tác động hay ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề.

Xem chi tiết

9 creative techniques for you and your team
9 creative techniques for you and your team
22/05/2022adminPhát triển tư duy
Miro is a great tool for brainstorming and creative projects. Endless whiteboard and a set of tools allow you to generate ideas for thousands of different projects – from travelling to engineering. In this post we collected popular creative techniques you can easily use in Miro, and prepared some tips&tricks for you.

Xem chi tiết

Design Thinking: Tư duy thiết kế
Design Thinking: Tư duy thiết kế
22/05/2022adminPhát triển tư duy
What’s special about Design Thinking is that designers’ work processes can help us systematically extract, teach, learn and apply these human-centered techniques to solve problems in a creative and innovative way — in our designs, in our businesses, in our countries, in our lives.

Xem chi tiết

Systems thinking: What, Why, When, Where, and How
Systems thinking: What, Why, When, Where, and How
22/05/2022adminPhát triển tư duy
The discipline of systems thinking is more than just a collection of tools and methods – it’s also an underlying philosophy. Many beginners are attracted to the tools, such as causal loop diagrams and management flight simulators, in hopes that these tools will help them deal with persistent business problems.

Xem chi tiết