chuyên đề

Khởi nghiệp

Business Model Canvas
Business Model Canvas
16/12/2017adminKhởi nghiệp
Alexander Osterwalder, the founder of Strategyzer.com, in 2008, introduced perhaps the most comprehensive template for business models, called the Business Model Canvas (BMC).

Xem chi tiết

7 điều các doanh nhân thành công không làm
7 điều các doanh nhân thành công không làm
16/12/2017adminKhởi nghiệp
Điều này có thể làm bạn ngạc nhiên, nhưng điều khiến chúng khác biệt không phải là một số danh sách thuộc tính của các doanh nhân. Đó là hành động của họ. Điều khiến họ trở nên độc đáo là những gì họ làm và có lẽ quan trọng hơn là những gì họ không làm

Xem chi tiết