chuyên đề

Chiến lược Truyền thông

6C trong quan hệ công chúng
6C trong quan hệ công chúng
23/07/2023adminChiến lược Truyền thông
Quan hệ công chúng là các nỗ lực được hoạch định và duy trì liên tục nhằm thiết lập và củng cố uy tín và sự hiểu biết lẫn nhau giữa một tổ chức và công chúng. Theo nghĩa rộng hơn, quan hệ công chúng là các chương trình được xây dựng nhằm tăng cường hình ảnh của một doanh nghiệp hay thương hiệu của nó đối với cộng đồng.

Xem chi tiết

6 Công cụ truyền thông Marketing tích hợp (IMC)
6 Công cụ truyền thông Marketing tích hợp (IMC)
23/07/2023adminChiến lược Truyền thông
Theo Philip Kotler, Quảng cáo là những hình thức truyền thông không trực tiếp, được thực hiện thông qua những phương tiện truyền tin phải trả tiền và xác định rõ nguồn kinh phí

Xem chi tiết

Chiến lược sáng tạo trong quảng cáo
Chiến lược sáng tạo trong quảng cáo
23/07/2023adminChiến lược Truyền thông
Để truyền tải các thông điệp quảng cáo, chúng có thể dùng nhiều chiến lược sáng tạo khác nhau, trong đó phải kể đến 2 chiến lược chính đó là: (1) Rational Advertising – Quảng cáo Lý trí và (2) Emotional Advertising – Quảng cáo cảm xúc.

Xem chi tiết

Xác định mục tiêu truyền thông tích hợp (IMC)
Xác định mục tiêu truyền thông tích hợp (IMC)
23/07/2023adminChiến lược Truyền thông
Các mục tiêu truyền thông tiếp thị tích hợp phải dựa trên phân tích tình huống kỹ lưỡng để xác định các vấn đề tiếp thị và quảng cáo mà công ty hoặc thương hiệu phải đối mặt, từ đó xác định các mục tiêu tiếp thị và xây dựng kế hoạch tiếp thị. Các mục tiêu của IMC được phát triển từ kế hoạch Marketing tổng thể của công ty và bắt nguồn từ các mục tiêu tiếp thị của công ty.

Xem chi tiết