Giới thiệu

Why RUBIKA®? 

  • - Chuyên gia TS. Hoàng Phương gần 20 năm kinh nghiệm tư vấn đồng hành, đào tạo và thực thi các kế hoạch kinh doanh, marketing, chiến lược
  • - Chuyên môn sâu dựa trên nền tảng học thuật chuẩn quốc tế vững chắc
  • - Phương pháp khoa học, chuẩn xác và gắn với thực tiễn
  • - Thái độ làm việc chính trực, trách nhiệm, tâm huyết
  • - Phong cách làm việc linh hoạt, thích ứng và tối giản, ưu tiên hiệu quả tối ưu 

Tầm nhìn

Chúng tôi tin rằng giá trị chính là cốt lõi trong cách bạn vận hành mà dựa vào đó bạn có thể đưa ra các quyết định chiến lược, đồng thời bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình và người khác theo những cách mới thú vị thông qua hoạt động kinh doanh định hướng bởi giá trị.

Mision
  • - Tư vấn đồng hành cùng các nhà khởi nghiệp/lãnh đạo thiết lập chiến lược kinh doanh hướng đến phát triển và tăng trưởng bền vững
  • - Đào tạo, tư vấn  xây dựng và nâng cao năng lực triển khai chiến lược
  • - Phát triển và chia sẻ hệ thống học liệu hoàn chỉnh về chiến lược kinh doanh. Marketing. Thương hiệu và quản trị kinh doanh chiến lược 
  • - Chia sẻ, lan tỏa, truyền cảm hứng về cách làm kinh doanh hướng tới 4 tiêu chí “KIND.INNOVATIVE.SMART.SUSTAINABLE” – KISS framework


Thông tin thêm về TS. Hoàng Phương:

- Thạc sỹ Quản lý, Chuyên ngành Marketing – Trường kinh doanh Solvay, Việt - Bỉ
- Thạc sỹ Nghiên cứu, Chuyên ngành Marketing - Trường Đại học Lille 2, Pháp
- Tiến sỹ Quản lý - Trường Đại học Paris 1 -Pantheon Sorbonne, Pháp

Kinh nghiệm:
- Hơn 10 năm kinh nghiệm Quản lý Marketing, Thương Hiệu và Truyền Thông
- Gần 10 năm tư vấn Marketing, Thương hiệu, Truyền thông cho doanh nghiệp SMEs
- Gần 10 năm giảng dạy bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh các chuyên đề Marketing
- (Marketing căn bản, Quản trị Thương Hiệu, Nghiên cứu Marketing, Chiến lược Marketing…)

Lĩnh vực nghiên cứu: 
- Kinh doanh (khởi nghiệp, chiến lược kinh doanh,…)
- Marketing (Chiến lược marketing, quản trị marketing, nghiên cứu marketing…)
- Thương hiệu (Chiến lược và Quản trị thương hiệu, Mối quan hệ thương hiệu với khách hàng…)
- Giá trị sống & Tư duy tích cực
- Doanh nghiệp Xã hội, Trách nhiệm xã hội & Đạo đức Kinh doanh
- Kỹ năng sống & Kỹ năng làm việc.