chuyên đề đào tạo

Thương hiệu

Trong bối cảnh kinh doanh ngày nay, thương hiệu là yếu tố rất quan trọng. Thương hiệu không chỉ giúp doanh nghiệp tạo ấn tượng khó quên đối với người tiêu dùng, mà còn tạo những liên tưởng khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, đồng thời gây dựng liên kết tình cảm chặt chẽ với công chúng và cộng đồng mục tiêu. Thương hiệu là một tài sản vô hình đóng góp giá trị gia tăng đáng kể cho doanh nghiệp, là một lợi thế cạnh tranh mang tính sống còn của doanh nghiệp, do vậy việc xây dựng và quản trị thương hiệu được xác định là trụ cột quan trọng trong hoạt động kinh doanh.

Kiến thức thương hiệu được đào tạo thành 3 Level:

Level 1: Chiến lược thương hiệu
Phát triển năng lực tư duy chiến lược sát với insights về khách hàng. Thị trường. Cạnh tranh. 

-
Phân tích chiến lược thương hiệu 
- Chiến lược thương hiệu
- Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu 
- Xây dựng thương hiệu với 4Ps, 7 Ps
- Truyền thông thương hiệu tích hợp

Level 2: Xây dựng thương hiệu mạnh
Làm chủ quy trình xây dựng thương hiệu mạnh 

- Giá trị của thương hiệu manh
- Quy trình xây dựng thương hiệu chiến lược
- Những thách thức và cơ hội khi xây dựng thương hiệu
Chiến lược thương hiệu mạnh và các case study
- Các mô hình xây dựng và phát triển chiến lược thương hiệu và case study 


Level 3: Quản trị tài sản Thương Hiệu:
Các giải pháp và công cụ để duy trì và tái tạo sức sống cho thương hiệu

- Khái niệm về 5 tài sản thương hiệu
- Đánh giá tài sản thương hiệu
- Chiến lược mở rộng thương hiệu 
- Quản trị và phát triển tài sản thương hiệu