Chi tiết tư vấn

Thương hiệu công ty Khởi nghiệp


Dành cho:

  ·       Công ty khởi nghiệp đang trong giai đoạn đầu hình thành/triển khai chiến lược kinh doanh, cần củng cố chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing và xây dựng chiến lược thương hiệu đúng ngay từ đầu

  ·       Doanh nghiệp siêu nhỏ đã/đang kinh doanh hiệu quả muốn bắt đầu xây dựng thương hiệu từ đầu để có thể gia tăng được hiệu quả kinh doanh từ giá trị thương hiệu

  ·       Doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có chiến lược thương hiệu rõ ràng, muốn rà soát và định hình lại / tái định vị

    

  Dịch vụ Rubika cung cấp:

   

  ·       Xây dựng/rà soát chiến lược kinh doanh

  o   Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

  o   Phân tích SWOT của mô hình kinh doanh (cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu)

  o   Khảo sát thị trường (Tiềm năng, cạnh tranh, đặc tính khách hàng mục tiêu…)

  o   Khảo sát danh mục sản phẩm / dịch vụ (tiềm năng, lợi thế, hiệu suất…)

   

  ·       Xem xét/Phân tích/ đánh giá chiến lược marketing

  o   Xác định lợi thế cạnh tranh, điểm khác biệt của sản phẩm/dịch vụ

  o   Phân tích Customer insights

  o   Phân tích Cạnh tranh

  o   Phân tích bối cảnh marketing

   

  ·       Xây dựng chiến lược thương hiệu phù hợp với mục tiêu kinh doanh và mục tiêu marketing

  o   Xác định tầm nhìn thương hiệu

  o   Xây dựng định vị thương hiệu, xác định giá trị thương hiệu đề xuất

  o   Xây dựng bản sắc thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu

  o   Xây dựng các yêu tố thương hiệu (logo, khẩu hiệu, biểu tượng…)

   

  ·       Chiến lược truyền thông thương hiệu

  o   Xây dựng câu chuyện thương hiệu, các thông điệp truyền thông chính

  o   Xây dựng các trụ cột nội dung truyền thông thương hiệu

  o   Đề xuất kênh truyền thông phù hợp với nguồn lực và giai đoạn phát triển doanh nghiệp

     o    Đề xuất các hình thức truyền thông phù hợp với mục tiêu thương hiệu