chuyên đề

Thương hiệu Dịch vụ

Xây dựng thương hiệu công nghệ cao (high-tech branding)
Xây dựng thương hiệu công nghệ cao (high-tech branding)
05/09/2020adminThương hiệu Dịch vụ
Các nhà tiếp thị hoạt động trong các thị trường chuyên sâu về công nghệ phải đối mặt với một số thách thức riêng. Dưới đây là 10 nguyên tắc mà các nhà quản lý của các công ty công nghệ cao có thể sử dụng để cải thiện chiến lược thương hiệu của công ty họ.

Xem chi tiết

Xây dựng thương hiệu B2B (B2B Branding)
Xây dựng thương hiệu B2B (B2B Branding)
05/09/2020adminThương hiệu Dịch vụ
Bởi vì các quyết định mua hàng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp là phức tạp và thường có rủi ro cao, thương hiệu đóng một vai trò quan trọng trong thị trường B2B. Bài viết giới thiệu 6 hướng dẫn dành cho các nhà tiếp thị của các thương hiệu B2B.

Xem chi tiết

Xây dựng thương hiệu bán lẻ thành công
Xây dựng thương hiệu bán lẻ thành công
23/12/2021adminThương hiệu Dịch vụ
Một bước thay đổi trong xây dựng thương hiệu cho ngành bán lẻ là điều cần thiết. Đã có một sự phát triển nhanh chóng về động lực, hành vi của người tiêu dùng và cấu trúc nhu cầu trong ngành bán lẻ.

Xem chi tiết

Mô hình 5 khoảng cách chất lượng dịch vụ
Mô hình 5 khoảng cách chất lượng dịch vụ
23/07/2023adminThương hiệu Dịch vụ
Chất lượng dịch vụ chính là chìa khóa để các nhà cung cấp dịch vụ giữ chân khách hàng hiện tại, tăng doanh thu và phát triển doanh nghiệp. Mô hình khoảng cách về chất lượng dịch vụ chính là công cụ hữu ích để các doanh nghiệp đảm bảo chất lượng dịch vụ và không ngừng cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Xem chi tiết