Khóa học

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO

Khóa học chiến lược 3in1 dành cho nhà khởi nghiệp
Khóa học chiến lược 3in1 dành cho nhà khởi nghiệp

Chuyên đề: Chiến lược Kinh doanh

Khai giảng: 11/08/2023

Địa điểm: Rubika

Xem chi tiết khóa học
Chiến lược Marketing tập trung vào khách hàng
Chiến lược Marketing tập trung vào khách hàng

Chuyên đề: Marketing

Khai giảng: 13/04/2023

Địa điểm: Rubika

Xem chi tiết khóa học
24 giờ giải mã
24 giờ giải mã "BÍ MẬT THƯƠNG HIỆU MẠNH""

Chuyên đề: Thương hiệu

Khai giảng: 23/03/2023

Địa điểm: Rubika

Xem chi tiết khóa học
Marketing high-tech products
Marketing high-tech products

Chuyên đề: Lâp kế hoạch Marketing

Khai giảng: 15/06/2022

Địa điểm: Rubika

Xem chi tiết khóa học
Lập kế hoạch Marketing
Lập kế hoạch Marketing

Chuyên đề: Lâp kế hoạch Marketing

Khai giảng: 15/05/2022

Địa điểm: Rubika

Xem chi tiết khóa học
Digital Branding
Digital Branding

Chuyên đề: Thương hiệu

Khai giảng: 01/07/2020

Địa điểm: Hà Nội

Xem chi tiết khóa học
Quản trị Thương Hiệu
Quản trị Thương Hiệu

Chuyên đề: Thương hiệu

Khai giảng: 01/06/2020

Địa điểm: Hà Nội

Xem chi tiết khóa học
BrandBasic
BrandBasic

Chuyên đề: Thương hiệu

Khai giảng: 07/05/2020

Địa điểm: ONLINE

Xem chi tiết khóa học
Khóa học facebook marketing
Khóa học facebook marketing

Chuyên đề: Marketing

Khai giảng: 20/04/2015

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Xem chi tiết khóa học
Nhập môn Marketing
Nhập môn Marketing

Chuyên đề: Marketing

Khai giảng: 20/04/2015

Địa điểm: Hà Nội

Xem chi tiết khóa học
Chiến lược Marketing
Chiến lược Marketing

Chuyên đề: Marketing

Khai giảng: 20/04/2015

Địa điểm: Hà Nội

Xem chi tiết khóa học
Tổng quan về thương hiệu
Tổng quan về thương hiệu

Chuyên đề: Thương hiệu

Khai giảng: 20/04/2015

Địa điểm: Hà Nội

Xem chi tiết khóa học