Khóa học

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO

24 giờ giải mã
24 giờ giải mã "BÍ MẬT THƯƠNG HIỆU MẠNH""

Chuyên đề: Thương hiệu

Khai giảng: 01/10/2024

Địa điểm: Rubika

Xem chi tiết khóa học
12 giờ giải mã Bí mật thương hiệu mạnh
12 giờ giải mã Bí mật thương hiệu mạnh

Chuyên đề: Thương hiệu

Khai giảng: 01/10/2024

Địa điểm: Rubika

Xem chi tiết khóa học
Khóa học chiến lược 3in1 dành cho nhà khởi nghiệp
Khóa học chiến lược 3in1 dành cho nhà khởi nghiệp

Chuyên đề: Chiến lược Kinh doanh

Khai giảng: 01/09/2024

Địa điểm: Rubika

Xem chi tiết khóa học
Chiến lược Marketing Tập trung vào giá trị khách hàng
Chiến lược Marketing Tập trung vào giá trị khách hàng

Chuyên đề: Marketing

Khai giảng: 01/09/2024

Địa điểm: Rubika

Xem chi tiết khóa học
Mở khóa tiềm năng tăng trưởng tài sản thương hiệu
Mở khóa tiềm năng tăng trưởng tài sản thương hiệu

Chuyên đề: Thương hiệu

Khai giảng: 01/07/2024

Địa điểm: Rubika

Xem chi tiết khóa học