12 giờ giải mã Bí mật thương hiệu mạnh

Thương hiệu Hoàng Thị Thu Phương 01/10/2024 - 31/10/2024 Rubika

Thương hiệu mạnh là nền tảng cho bất kỳ doanh nghiệp nào cạnh tranh và phát triển. Thương hiệu chính là bản sắc riêng thể hiện định hướng/triết lý kinh doanh, giúp doanh nghiệp gắn kết tốt hơn với khách hàng mục tiêu, mang lại nhiều lợi ích/cơ hội là đòn bẩy giúp mở rộng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, cần hiểu rằng “Thương hiệu”- brand và “Xây dựng thương hiệu” – branding là cần thiết và hoàn toàn có thể thực thi ở các cấp độ khác nhau. Các thương hiệu mạnh hoàn toàn có thể được xây dựng trên các nguồn lực hạn chế và các công cụ marketing có sẵn của mỗi doanh nghiệp. Khóa học này trang bị 3 trụ cột tư duy và hiểu biết cốt lõi về chiến lược thương hiệu và xây dựng thương hiệu, bao gồm:

(1)   Hiểu đúng về thương hiệu, xây dựng thương hiệu trong kinh doanh

(2)   Hoạch định chiến lược thương hiệu song song với chiến lược Marketing 

(3)  Xây dựng thương hiệu, khai thác và phát triển bền vững các giá trị thương hiệu 

Thông qua phân tích các tình huống kinh doanh thành công tại thị trường Việt Nam, kiến thức về thương hiệu và quản trị thương hiệu được giảng dạy trong sự gắn kết với chiến lược kinh doanh và hoạt động marketing bán hàng. Dựa trên nền tảng kiến thức phổ quát, chuẩn quốc tế có thể áp dụng được cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực và mô hình kinh doanh, khóa học thiết lập tư duy và trang bị các công cụ, kỹ thuật “làm thương hiệu” phù hợp với mục tiêu kinh doanh và năng lực triển khai của từng loại hình doanh nghiệp trong một môi trường học tập chủ động, cởi mở, thực tế.

Khóa học phù hợp với chủ doanh nghiệp mong muốn xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp/sản phẩm của mình, người làm nghề Marketing, thương hiệu ở Junior level hoặc chưa được đào tạo chính thống về thương hiệu, chuyên viên tư vấn thuộc  các đơn vị tư vấn triển khai truyền thông - marketing... 

Nội dung khóa học:


Thông tin thêm và đăng ký:
https://edu.rubika.info/khoa-hoc/7-12-gio-giai-ma-thuong-hieu-va-bi-mat-thuong-hieu-manh