Chiến lược Marketing Tập trung vào giá trị khách hàng

Marketing Hoàng Thị Thu Phương 01/09/2024 - 30/08/2024 Rubika

Mọi doanh nghiệp đều cần có chiến lược marketing. Các công ty thành công ngày nay có một điểm chung: họ tập trung vào khách hàng và thực hành hiệu quả các hoạt động marketing dựa trên việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trong các thị trường mục tiêu được xác định rõ ràng. Họ thúc đẩy mọi người trong tổ chức đồng tâm hợp lực trong xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng  dựa trên việc tạo ra giá trị. Điều quan trọng hơn bao giờ hết, và hơn tất cả, là xây dựng sự tương tác mạnh mẽ của khách hàng, các mối quan hệ với khách hàng, và hoạt động đồng sáng tạo dựa trên giá trị thực và lâu dài cho khách hàng.

Những tiến bộ công nghệ mạnh mẽ, những thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường, những phát triển mới về kỹ thuật số, di động và mạng xã hội đã cách mạng hóa cách người tiêu dùng mua sắm và tương tác. Các doanh nghiệp, người kinh doanh cần linh hoạt, nhạy bén, "nhìn xa trông rộng" để có thể kiến tạo và thực thi những chiến lược và chiến thuật tiếp thị mới một cách hiệu quả. 

Khóa học trang bị cho người học những kiến thức nền tảng căn bản, nhưng rất quan trọng để hình thành tư duy Marketing đúng đắn, từ đó, học viên có thể:

  1. Xác định rõ ràng các thành phần quan trọng của một chiến lược marketing, và đánh giá chiến lược marketing trong mối liên hệ với chiến lược kinh doanh 
  2. Áp dụng các khái niệm về phân đoạn, nhắm mục tiêu và định vị cho sản phẩm dịch vụ
  3. Thực hiện phân tích thị trường để chủ động đề ra các sáng kiến ​​marketing hiệu quả cho từng ngành/nghề.
  4. Hiểu và vận dụng các hiểu biết và công cụ để thực hiện các quyết định về sản phẩm, chính sách giá, kênh phân phối, phương thức xúc tiến bán hàng, con người, quy trình....
  5. Thiết lập các kênh/chiến dịch truyền thông- marketing tích hợp để tạo ra giá trị cho người tiêu dùng tiềm năng 

Khóa học dành cho những người chưa được đào tạo nền tảng về Marketing, bao gồm:

  1. Những người khởi nghiệp cần kiến thức để hoạch định và ra các quyết định về Marketing 
  2. Những chuyên viên, quản lý làm việc trong lĩnh vực marketing, truyền thông, quảng cáo, bán hàng, phát triển kinh doanh cần hệ thống hóa kiến thức và tư duy nền tảng để phát triểu sâu/rộng hơn trong nghề Marketing
  3. Những sinh viên năm cuối có định hướng theo đuổi nghề marketing hoặc các hoạt động kinh doanh, khởi nghiệp.

Nội dung khóa học:
Thông tin và đăng ký:
https://edu.rubika.info/khoa-hoc/4-chien-luoc-marketing-tap-trung-vao-khach-hang#