24 giờ giải mã "BÍ MẬT THƯƠNG HIỆU MẠNH""

Thương hiệu Hoàng Thị Thu Phương 23/03/2023 - 02/04/2023 Rubika

  • Thương hiệu là gì? 
  • Xây dựng thương hiệu có cần không?
  • Tại sao cần thương hiệu mạnh?
  • Ngân sách eo hẹp, có xây dựng thương hiệu được không?
  • Xây dựng thương hiệu bắt đầu từ đâu?
  • Không có team Marketing thì xây dựng thương hiệu thế nào?
  • Có nên đầu tư nhiều tiền để làm thương hiệu khi mới khởi nghiệp không?
  • Làm sao nhận diện và khai thác được giá trị từ vốn thương hiệu sẵn có?
  • Mối liên hệ giữa thương hiệu, marketing, truyền thông là thế nào?
  • ....
Là một vài trong số hàng vạn các câu hỏi mà những người khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp và người quản lý kinh doanh đang trăn trở mỗi ngày. Việc thiết lập một thương hiệu mạnh là nền tảng cho bất kỳ doanh nghiệp nào cạnh tranh và phát triển. Thương hiệu chính là bản sắc riêng thể hiện định hướng/triết lý kinh doanh, giúp doanh nghiệp gắn kết tốt hơn với khách hàng mục tiêu, mang lại nhiều lợi ích/cơ hội là đòn bẩy giúp mở rộng hoạt động kinh doanh.Tuy nhiên, cần hiểu rằng “Thương hiệu”- brand và “Xây dựng thương hiệu” – branding có thể thực thi ở các cấp độ khác nhau. Các thương hiệu mạnh hoàn toàn có thể được xây dựng trên các nguồn lực hạn chế và các công cụ marketing có sẵn của mỗi doanh nghiệp. Trang bị những kiến thức nền tảng cần thiết về Thương hiệu và Quản trị thương hiệu là cần thiết và hữu ích để các nhà quản lý có thể tự chủ trong các quyết định kinh doanh, thương hiệu và quản trị thương hiệu.  Khóa học này trang bị 4 trụ cột tư duy và hiểu biết cốt lõi về chiến lược thương hiệu và xây dựng thương hiệu, bao gồm:

1 - Hoạch địch chiến lược thương hiệu song hành với chiến lược kinh doanh và marketing,
2 - Xây dựng nhận diện thương hiệu khác biệt, được yêu thích
3 - Lồng ghép hiệu quả xây dựng thương hiệu trong hoạt động Marketing
4- Truyền thông thương hiệu với chi phí tối ưu
Thông qua phân tích các tình huống kinh doanh thành công tại thị trường Việt Nam, kiến thức về thương hiệu và quản trị thương hiệu được giảng dạy trong sự gắn kết với chiến lược kinh doanh và hoạt động marketing bán hàng. Dựa trên nền tảng kiến thức phổ quát, chuẩn quốc tế có thể áp dụng được cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực và mô hình kinh doanh, khóa học thiết lập tư duy và trang bị các công cụ, kỹ thuật “làm thương hiệu” phù hợp với mục tiêu kinh doanh và năng lực triển khai của từng loại hình doanh nghiệp trong một môi trường học tập chủ động, cởi mở, thực tế.

THÔNG TIN VÀ ĐĂNG KÝ