chuyên đề

Kiến trúc và danh mục thương hiệu

26/06/2022    admin   Chiến lược Thương hiêu
Lùi lại một chút và nhìn tổ chức của bạn từ con mắt của khách hàng. Có rõ ràng các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ khác nhau phù hợp với nhau như thế nào không? Hay có cơ hội để cải thiện tính rõ ràng, sức mạnh tổng hợp và đòn bẩy của thương hiệu không? Cách tiếp cận chiến lược đối với kiến ​​trúc thương hiệu và quản lý danh mục thương hiệu có thể giúp xác định cách phát triển và cấu trúc các dịch vụ khác nhau để đạt được các mục tiêu này.

Sự liên kết giữa sản phẩm và thương hiệu với các yêu cầu của khách hàng là chìa khóa để quản lý thương hiệu hiệu quả. Thông qua dịch vụ tư vấn danh mục đầu tư xây dựng thương hiệu của chúng tôi, EquiBrand hợp tác với các công ty để tổ chức và quản lý các dịch vụ mang thương hiệu của họ, với mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa đòn bẩy chiến lược và tăng giá trị của danh mục thương hiệu.

  • Các vấn đề về quản lý danh mục thương hiệu
  • Có những cơ hội cải tiến nào trong khuôn khổ và chiến lược danh mục thương hiệu hiện tại để phù hợp hơn với thị trường?
  • Những loại mô hình quản lý danh mục thương hiệu nào nên được xem xét? Công ty nên sử dụng chiến lược thương hiệu tổng thể hay cạnh tranh thông qua các thương hiệu riêng lẻ và thương hiệu phụ? Có nên sử dụng một ngôi nhà có thương hiệu, ngôi nhà có thương hiệu hay phương pháp tiếp cận kết hợp không?
  • Có bao nhiêu thương hiệu nên được hỗ trợ, và thông qua những phương tiện nào? Mỗi vai trò chiến lược nên đóng những vai trò gì và các thương hiệu nên làm việc cùng nhau như thế nào?
  • Có bất kỳ khoảng trống nào trong danh mục sản phẩm hiện tại không và chúng nên được giải quyết như thế nào?
  • Làm thế nào để một thương hiệu mới mua lại được tích hợp vào danh mục thương hiệu hiện có?

Phương pháp tiếp cận quản lý danh mục thương hiệu
Bước 1: Nghiên cứu và thấu hiểu hiểu các mục tiêu và chiến lược kinh doanh của công ty
Bước 2: Thiết lập khung danh mục và kiểm kê hình ảnh thương hiệu hiện tại và sự phụ thuộc lẫn nhau trong danh mục đầu tư
Bước 3: Xác định và đánh giá các nguyên tắc của danh mục thương hiệu và các lựa chọn thay thế 
Bước 4: Thiết lập sơ đồ tên thương hiệu sản phẩm và công ty

Các buổi làm việc chiến lược được thực hiện để đảm bảo danh mục thương hiệu được đề xuất đáp ứng các mục tiêu kinh doanh tổng thể

CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Nghiên cứu thương hiệu
Nghiên cứu thương hiệu
Nghiên cứu thương hiệu rất hữu ích để hiểu nhu cầu của đối tượng mục tiêu, đánh giá sự liên kết với thương hiệu và xác định các cơ hội phát triển dựa trên thương hiệu. Việc sử dụng phương pháp nghiên cứu nào - nghiên cứu định vị thương hiệu, nghiên cứu mở rộng thương hiệu, nhận biết thương hiệu
Chiến lược thương hiệu
Chiến lược thương hiệu
Chiến lược thương hiệu bao gồm định vị, trải nghiệm khách hàng mong muốn, kiến trúc và chiến lược mở rộng thương hiệu. Thương hiệu là một trong số ít những thứ mà một công ty có thể sở hữu mãi mãi, vì vậy cần phải có chủ đích và tích cực quản lý nó. Bốn khái niệm chiến lược thương hiệu cốt lõi có đòn bẩy cao: định vị thương hiệu, trải nghiệm thương hiệu-khách hàng, kiến trúc thương hiệu và mở rộng thương hiệu.
Cách viết một đề xuất giá trị hấp dẫn
Cách viết một đề xuất giá trị hấp dẫn
Có rất nhiều điều có thể nói về một thương hiệu. Tuy nhiên, nếu chỉ có thể nói một điều thì đó nên là đề xuất giá trị của thương hiệu (brand value proposition) - vấn đề mà thương hiệu đang tập trung vào và năng lực giải quyết vấn đề đó của thương hiệu. Đây phải là thứ giúp thương hiệu có được một vị trí trong danh sách rút gọn của khách hàng tiềm năng. Nó cũng xác định mức độ ưu tiên của thương hiệu trong việc phục vụ thị trường.