chuyên đề

Chiến lược Định vị Thương hiệu

26/06/2022    admin   Chiến lược Thương hiêu

Định vị thương hiệuThiết lập một định vị thương hiệu mạnh mẽ và có thể bảo vệ được là một đề xuất hoàn thiện. Tuy nhiên, nhiều công ty xem các sáng kiến ​​thương hiệu của họ chỉ ở khía cạnh truyền thông hoặc không liên kết các nỗ lực xây dựng thương hiệu của họ với chiến lược kinh doanh tổng thể một cách hiệu quả.

Nhà tư vấn chiến lược thương hiệu Rubika có thể hỗ trợ xác định và điều chỉnh chiến lược thương hiệu của các công ty với các hoạt động truyền thông để tối đa hóa giá trị. Chúng tôi làm việc với khách hàng để xác định, khác biệt và định vị thương hiệu nhằm tối đa hóa mức độ phù hợp của khách hàng và sự khác biệt trong cạnh tranh. Sau đó, chúng tôi xác định các kế hoạch hành động thương hiệu, bao gồm các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch truyền thông, được thực hiện trong suốt hành trình của khách hàng để cải thiện sự hấp dẫn và khác biệt của thương hiệu.

Các vấn đề về định vị thương hiệu

• Hình ảnh thương hiệu ngày nay là gì? Đâu là điểm mạnh tương đối để tạo đòn bẩy hoặc khoảng trống cần lấp đầy?
• Những lợi ích lý trí và tình cảm được tìm kiếm và các động lực quyết định chính giữa khách hàng mục tiêu là gì?
• Đối thủ cạnh tranh được định vị như thế nào? Những cơ hội định vị “khoảng trắng” nào tồn tại?
• Làm thế nào để chiến lược thương hiệu chuyển thành kế hoạch hành động thương hiệu, bao gồm tóm tắt sáng tạo, kế hoạch truyền thông và chiến lược điểm tiếp xúc?
• Chúng ta nên theo dõi và đo lường hiệu quả hoạt động của thương hiệu theo thời gian như thế nào?

Phương pháp Tiếp cận Định vị Thương hiệu:

Bước 1: Các chuyên gia tư vấn xây dựng thương hiệu của chúng tôi thực hiện đánh giá thương hiệu nội bộ và bên ngoài để xác nhận hình ảnh hiện tại và tạo ra các nền tảng định vị và nhận dạng tiềm năng
Bước 2:  Ý tưởng tập trung được sử dụng để tạo ra các giải pháp dựa trên lợi ích tiềm năng để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng
Bước 3: Các chuyên gia tư vấn thương hiệu của chúng tôi phát triển các khái niệm định vị thay thế, sau đó được tối ưu hóa với khách hàng trong “thời gian thực”, để tối đa hóa mức độ phù hợp và khác biệt
Bước 4: Kế hoạch hành động thương hiệu sau đó được phát triển để xác định các bước hành động rõ ràng, cụ thể nhằm tạo ra tác động cuối cùng

CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Kiến trúc và danh mục thương hiệu
Kiến trúc và danh mục thương hiệu
Lùi lại một chút và nhìn tổ chức của bạn từ con mắt của khách hàng. Có rõ ràng các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ khác nhau phù hợp với nhau như thế nào không? Hay có cơ hội để cải thiện tính rõ ràng, sức mạnh tổng hợp và đòn bẩy của thương hiệu không?
Chiến lược thương hiệu
Chiến lược thương hiệu
Thương hiệu là tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Một thương hiệu mạnh là cần thiết để xây dựng kết nối với khách hàng. Thương hiệu mạnh biểu trưng cho sự cam kết của doanh nghiệp với hệ giá trị cốt lõi nhất quán, giúp các sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh của doanh nghiệp nổi bật trong tâm trí khách hàng.
5 yếu tố tạo nên một thương hiệu mạnh
5 yếu tố tạo nên một thương hiệu mạnh
Thương hiệu mạnh đem lại vô số lợi ích cho doanh nghiệp như lợi ích về mặt tài chính, gia tăng lòng trung thành của khách hàng, tăng cường khả năng tồn tại dưới áp lực cạnh tranh,...Vậy một thương hiệu mạnh có những đặc điểm nào?