chuyên đề

Nghiên cứu thương hiệu

26/06/2022    admin   Chiến lược Thương hiêu
Nghiên cứu thương hiệu rất hữu ích để hiểu nhu cầu của đối tượng mục tiêu, đánh giá sự liên kết với thương hiệu và xác định các cơ hội phát triển dựa trên thương hiệu. Việc sử dụng phương pháp nghiên cứu nào - nghiên cứu định vị thương hiệu, nghiên cứu mở rộng thương hiệu, nghiên cứu nhận biết thương hiệu hoặc nghiên cứu theo dõi thương hiệu - nên bắt nguồn từ việc phát triển chiến lược thương hiệu. Chuyên gia nghiên cứu thương hiệu của chúng tôi sẽ thực hiện nghiên cứu và sau đó áp dụng nghiên cứu thương hiệu để củng cố thương hiệu và tăng lòng trung thành với thương hiệu.

Dưới đây là các vấn đề chung về chiến lược thương hiệu được giải quyết bằng cách sử dụng nghiên cứu mục tiêu, như một phần của dịch vụ tư vấn thương hiệu rộng hơn của chúng tôi:

Câu hỏi nghiên cứu chiến lược thương hiệu

  • Ngày nay khách hàng sử dụng sản phẩm và thương hiệu như thế nào? Họ tìm kiếm lợi ích gì và mức độ hài lòng của họ với thương hiệu?
  • Điểm mạnh của thương hiệu về mức độ nhận biết thương hiệu, hình ảnh thương hiệu và giá trị thương hiệu là gì?
  • Các khái niệm chiến lược thương hiệu nào (chẳng hạn như định vị thương hiệu, tên thương hiệu, các yếu tố nhận diện thương hiệu) hoạt động mạnh nhất? Cái nào phù hợp, khác biệt và đáng tin cậy nhất để thương hiệu áp dụng?
  • Thương hiệu có khả năng mở rộng sang các thị trường mới và sản phẩm mới không? Cơ hội mở rộng thương hiệu nào hấp dẫn nhất?

Nghiên cứu theo định hướng thương hiệu

  • Một loạt các công cụ phân tích, nghiên cứu giá trị thương hiệu - nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp, các phương pháp định tính và định lượng cũng như các khuôn khổ độc quyền của chúng tôi - được sử dụng để khám phá thông tin chi tiết sâu sắc về khách hàng. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:
  • Nghiên cứu thăm dò, bao gồm các nhóm tập trung, phỏng vấn một đối một, nghiên cứu quan sát và dân tộc học. Bao gồm trong phần này là các kỹ thuật được sử dụng để phát triển tính cách khách hàng, hành trình của khách hàng và các điểm tiếp xúc
  • Nghiên cứu tối ưu hóa khái niệm, là công cụ để phát triển các giải pháp thay thế định vị và đề xuất giá trị
  • Nghiên cứu phân khúc, bao gồm phát triển khung khách hàng dựa trên các phân tích thống kê
  • Các nghiên cứu theo dõi thương hiệu, bao gồm nhận biết thương hiệu hàng đầu, hình ảnh thương hiệu và đo lường giá trị thương hiệu

Khi đánh giá các công ty nghiên cứu thương hiệu, hãy cân nhắc rằng Rubkia cung cấp các dịch vụ định vị thương hiệu, kiến ​​trúc thương hiệu và mở rộng thương hiệu. Chúng tôi là một cơ quan nghiên cứu thương hiệu đầy đủ dịch vụ và có thể hỗ trợ việc tạo, phát triển và củng cố thương hiệu.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Chiến lược Định vị Thương hiệu
Chiến lược Định vị Thương hiệu
Thiết lập một định vị thương hiệu mạnh mẽ và có thể bảo vệ được là một đề xuất hoàn thiện. Tuy nhiên, nhiều công ty xem các sáng kiến thương hiệu của họ chỉ ở khía cạnh truyền thông hoặc không liên kết các nỗ lực xây dựng thương hiệu của họ với chiến lược kinh doanh tổng thể một cách hiệu quả.
Chiến lược thương hiệu
Chiến lược thương hiệu
Thương hiệu là tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Một thương hiệu mạnh là cần thiết để xây dựng kết nối với khách hàng. Thương hiệu mạnh biểu trưng cho sự cam kết của doanh nghiệp với hệ giá trị cốt lõi nhất quán, giúp các sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh của doanh nghiệp nổi bật trong tâm trí khách hàng.
Kiến trúc và danh mục thương hiệu
Kiến trúc và danh mục thương hiệu
Lùi lại một chút và nhìn tổ chức của bạn từ con mắt của khách hàng. Có rõ ràng các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ khác nhau phù hợp với nhau như thế nào không? Hay có cơ hội để cải thiện tính rõ ràng, sức mạnh tổng hợp và đòn bẩy của thương hiệu không?