PhD Journey

Writing Tips for Ph. D. Students
Writing Tips for Ph. D. Students
May economists falsely think of themselves as scientists who just “write up” research. We are not; we are primarily writers. Economics and finance papers are essays. Most good economists spend at least 50% of the time they put into any project on writing. For me, it’s more like 80%.
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
"Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát", một quan chức Ủy ban châu Âu (EU) nói trong cuộc họp kín với các nhà ngoại giao từ các quốc gia thành viên ngày 5/2, hai tuần sau khi Trung Quốc áp vòng kiềm tỏa với 60 triệu người ở tỉnh Hồ Bắc, gần bằng dân số Italy. Họ tin rằng hệ thống y tế các nước thành viên đều đã sẵn sàng ứng phó với Covid-19 và không cần phải đặt mua thêm vật tư y tế, tài liệu của EU cho thấy.