chuyên đề

5 KỸ NĂNG TRADE MARKETER CHUYÊN NGHIỆP CẦN CÓ ?

12/05/2023    admin   Kỹ năng làm việc
Với mức thu nhập hấp dẫn lên đến hàng nghìn đô, Trade Marketing đang là lĩnh vực mà nhiều bạn trẻ theo đuổi. Bên cạnh những kỹ năng cơ bản của một Marketer, người làm Trade Marketing cần có những kỹ năng nhất định. Dưới đây là 5 kỹ năng quan trọng cần trau dồi nếu bạn mong muốn trở thành một người làm Trade Marketing chuyên nghiệp.
🔻 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗵𝗼𝗽𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 - Thấu hiểu khách hàng và người mua hàng
Đối tượng chính của Trade Marketing là (shopper) - người đưa ra quyết định mua hàng tại điểm bán và customer - các đối tác của công ty như nhà phân phối, nhà bán sỉ, nhà bán lẻ, hay khách hàng. Vậy nên, để đạt được mục tiêu thì người làm Trade Marketing, trước hết cần nắm được mối quan tâm của họ.
Kỹ năng này được rèn luyện thông qua việc thường xuyên tiếp cận, tìm hiểu, trao đổi để từ đó khai thác thông tin hiệu quả.
🔻 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝘀 - Hiểu về sản phẩm
Bên cạnh việc thấu hiểu đối tượng mục tiêu, người làm Trade Marketing đồng thời cần nắm rõ về đặc tính, công dụng của sản phẩm để đề ra các chiến lược tiếp thị cũng như thuyết phục khách hàng hiệu quả tại các điểm bán. Kỹ năng này được rèn luyện thông qua việc chủ động tìm hiểu, tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. Bên cạnh đó là việc theo dõi thường xuyên các phản hồi từ khách hàng và dành thời gian trao đổi trực tiếp với bộ phận R&D.
🔻 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗮𝗻𝗮𝗹𝘆𝘇𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹 - Kỹ năng đọc hiểu và phân tích số liệu
Công việc Trade Marketing không chỉ liên quan đến doanh số sản phẩm mà còn hàng loạt số liệu khác liên quan đến bộ phận bán hàng. Nói một cách chính xác hơn, người làm trade Marketing cần đọc hiểu các báo cáo số liệu về doanh thu, tồn kho, sản lượng,… Đây là những nền tảng cơ bản giúp họ hiểu và nhận ra mọi diễn biến bất thường từ các con số.
🔻 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹 - Kỹ năng xây dựng và triển khai kế hoạch
Trade marketing luôn gắn liền với các hoạt động tại địa điểm bán hàng. Mục tiêu chính của họ là thúc đẩy quyết định mua hàng của khách hàng và "chốt giao dịch" tại địa điểm bán hàng đó. Vì vậy, cần xây dựng và chuẩn bị các kế hoạch hoàn hảo, từ hoạt động nhỏ đến hoạt động quy mô lớn nhằm đạt được hiệu quả công việc cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai.
🔻𝗡𝗲𝗴𝗼𝘁𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹 - Kỹ năng đàm phán
Người làm Trade Marketing đòi hỏi phải cân bằng giữa lợi ích của khách hàng, doanh nghiệp và nhà phân phối. Vì vậy, kỹ năng đàm phán trở thành công cụ hữu hiệu giúp bạn thể hiện tốt trong công việc.
Một số lời khuyên để trau dồi kỹ năng đàm phán như:
🔹Lắng nghe cẩn thận để đưa ra quyết định đúng đắn
🔹Sáng tạo, linh hoạt trong giải pháp, đặc biệt trong các cuộc đàm phán rủi ro cao
🔹Dành thời gian tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh
🔹Có mục tiêu đàm phán rõ ràng và luôn chuẩn bị một BATNA


Với mức thu nhập hấp dẫn lên đến hàng nghìn đô, Trade Marketing đang là lĩnh vực mà nhiều bạn trẻ theo đuổi. Bên cạnh những kỹ năng cơ bản của một Marketer, người làm Trade Marketing cần có những kỹ năng nhất định. Dưới đây là 5 kỹ năng quan trọng cần trau dồi nếu bạn mong muốn trở thành một người làm Trade Marketing chuyên nghiệp.
🔻 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗵𝗼𝗽𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 - Thấu hiểu khách hàng và người mua hàng
Đối tượng chính của Trade Marketing là (shopper) - người đưa ra quyết định mua hàng tại điểm bán và customer - các đối tác của công ty như nhà phân phối, nhà bán sỉ, nhà bán lẻ, hay khách hàng. Vậy nên, để đạt được mục tiêu thì người làm Trade Marketing, trước hết cần nắm được mối quan tâm của họ.
Kỹ năng này được rèn luyện thông qua việc thường xuyên tiếp cận, tìm hiểu, trao đổi để từ đó khai thác thông tin hiệu quả.
🔻 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝘀 - Hiểu về sản phẩm
Bên cạnh việc thấu hiểu đối tượng mục tiêu, người làm Trade Marketing đồng thời cần nắm rõ về đặc tính, công dụng của sản phẩm để đề ra các chiến lược tiếp thị cũng như thuyết phục khách hàng hiệu quả tại các điểm bán. Kỹ năng này được rèn luyện thông qua việc chủ động tìm hiểu, tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. Bên cạnh đó là việc theo dõi thường xuyên các phản hồi từ khách hàng và dành thời gian trao đổi trực tiếp với bộ phận R&D.
🔻 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗮𝗻𝗮𝗹𝘆𝘇𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹 - Kỹ năng đọc hiểu và phân tích số liệu
Công việc Trade Marketing không chỉ liên quan đến doanh số sản phẩm mà còn hàng loạt số liệu khác liên quan đến bộ phận bán hàng. Nói một cách chính xác hơn, người làm trade Marketing cần đọc hiểu các báo cáo số liệu về doanh thu, tồn kho, sản lượng,… Đây là những nền tảng cơ bản giúp họ hiểu và nhận ra mọi diễn biến bất thường từ các con số.
🔻 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹 - Kỹ năng xây dựng và triển khai kế hoạch
Trade marketing luôn gắn liền với các hoạt động tại địa điểm bán hàng. Mục tiêu chính của họ là thúc đẩy quyết định mua hàng của khách hàng và "chốt giao dịch" tại địa điểm bán hàng đó. Vì vậy, cần xây dựng và chuẩn bị các kế hoạch hoàn hảo, từ hoạt động nhỏ đến hoạt động quy mô lớn nhằm đạt được hiệu quả công việc cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai.
🔻𝗡𝗲𝗴𝗼𝘁𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹 - Kỹ năng đàm phán
Người làm Trade Marketing đòi hỏi phải cân bằng giữa lợi ích của khách hàng, doanh nghiệp và nhà phân phối. Vì vậy, kỹ năng đàm phán trở thành công cụ hữu hiệu giúp bạn thể hiện tốt trong công việc.
Một số lời khuyên để trau dồi kỹ năng đàm phán như:
🔹Lắng nghe cẩn thận để đưa ra quyết định đúng đắn
🔹Sáng tạo, linh hoạt trong giải pháp, đặc biệt trong các cuộc đàm phán rủi ro cao
🔹Dành thời gian tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh
🔹Có mục tiêu đàm phán rõ ràng và luôn chuẩn bị một BATNA Nguồn: Tổng hợp

Với mức thu nhập hấp dẫn lên đến hàng nghìn đô, Trade Marketing đang là lĩnh vực mà nhiều bạn trẻ theo đuổi. Bên cạnh những kỹ năng cơ bản của một Marketer, người làm Trade Marketing cần có những kỹ năng nhất định. Dưới đây là 5 kỹ năng quan trọng cần trau dồi nếu bạn mong muốn trở thành một người làm Trade Marketing chuyên nghiệp.
🔻 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗵𝗼𝗽𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 - Thấu hiểu khách hàng và người mua hàng
Đối tượng chính của Trade Marketing là (shopper) - người đưa ra quyết định mua hàng tại điểm bán và customer - các đối tác của công ty như nhà phân phối, nhà bán sỉ, nhà bán lẻ, hay khách hàng. Vậy nên, để đạt được mục tiêu thì người làm Trade Marketing, trước hết cần nắm được mối quan tâm của họ.
Kỹ năng này được rèn luyện thông qua việc thường xuyên tiếp cận, tìm hiểu, trao đổi để từ đó khai thác thông tin hiệu quả.
🔻 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝘀 - Hiểu về sản phẩm
Bên cạnh việc thấu hiểu đối tượng mục tiêu, người làm Trade Marketing đồng thời cần nắm rõ về đặc tính, công dụng của sản phẩm để đề ra các chiến lược tiếp thị cũng như thuyết phục khách hàng hiệu quả tại các điểm bán. Kỹ năng này được rèn luyện thông qua việc chủ động tìm hiểu, tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. Bên cạnh đó là việc theo dõi thường xuyên các phản hồi từ khách hàng và dành thời gian trao đổi trực tiếp với bộ phận R&D.
🔻 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗮𝗻𝗮𝗹𝘆𝘇𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹 - Kỹ năng đọc hiểu và phân tích số liệu
Công việc Trade Marketing không chỉ liên quan đến doanh số sản phẩm mà còn hàng loạt số liệu khác liên quan đến bộ phận bán hàng. Nói một cách chính xác hơn, người làm trade Marketing cần đọc hiểu các báo cáo số liệu về doanh thu, tồn kho, sản lượng,… Đây là những nền tảng cơ bản giúp họ hiểu và nhận ra mọi diễn biến bất thường từ các con số.
🔻 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹 - Kỹ năng xây dựng và triển khai kế hoạch
Trade marketing luôn gắn liền với các hoạt động tại địa điểm bán hàng. Mục tiêu chính của họ là thúc đẩy quyết định mua hàng của khách hàng và "chốt giao dịch" tại địa điểm bán hàng đó. Vì vậy, cần xây dựng và chuẩn bị các kế hoạch hoàn hảo, từ hoạt động nhỏ đến hoạt động quy mô lớn nhằm đạt được hiệu quả công việc cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai.
🔻𝗡𝗲𝗴𝗼𝘁𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹 - Kỹ năng đàm phán
Người làm Trade Marketing đòi hỏi phải cân bằng giữa lợi ích của khách hàng, doanh nghiệp và nhà phân phối. Vì vậy, kỹ năng đàm phán trở thành công cụ hữu hiệu giúp bạn thể hiện tốt trong công việc.
Một số lời khuyên để trau dồi kỹ năng đàm phán như:
🔹Lắng nghe cẩn thận để đưa ra quyết định đúng đắn
🔹Sáng tạo, linh hoạt trong giải pháp, đặc biệt trong các cuộc đàm phán rủi ro cao
🔹Dành thời gian tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh
🔹Có mục tiêu đàm phán rõ ràng và luôn chuẩn bị một BATNA Nguồn: Tổng hợp

Với mức thu nhập hấp dẫn lên đến hàng nghìn đô, Trade Marketing đang là lĩnh vực mà nhiều bạn trẻ theo đuổi. Bên cạnh những kỹ năng cơ bản của một Marketer, người làm Trade Marketing cần có những kỹ năng nhất định. Dưới đây là 5 kỹ năng quan trọng cần trau dồi nếu bạn mong muốn trở thành một người làm Trade Marketing chuyên nghiệp.
🔻 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗵𝗼𝗽𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 - Thấu hiểu khách hàng và người mua hàng
Đối tượng chính của Trade Marketing là (shopper) - người đưa ra quyết định mua hàng tại điểm bán và customer - các đối tác của công ty như nhà phân phối, nhà bán sỉ, nhà bán lẻ, hay khách hàng. Vậy nên, để đạt được mục tiêu thì người làm Trade Marketing, trước hết cần nắm được mối quan tâm của họ.
Kỹ năng này được rèn luyện thông qua việc thường xuyên tiếp cận, tìm hiểu, trao đổi để từ đó khai thác thông tin hiệu quả.
🔻 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝘀 - Hiểu về sản phẩm
Bên cạnh việc thấu hiểu đối tượng mục tiêu, người làm Trade Marketing đồng thời cần nắm rõ về đặc tính, công dụng của sản phẩm để đề ra các chiến lược tiếp thị cũng như thuyết phục khách hàng hiệu quả tại các điểm bán. Kỹ năng này được rèn luyện thông qua việc chủ động tìm hiểu, tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. Bên cạnh đó là việc theo dõi thường xuyên các phản hồi từ khách hàng và dành thời gian trao đổi trực tiếp với bộ phận R&D.
🔻 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗮𝗻𝗮𝗹𝘆𝘇𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹 - Kỹ năng đọc hiểu và phân tích số liệu
Công việc Trade Marketing không chỉ liên quan đến doanh số sản phẩm mà còn hàng loạt số liệu khác liên quan đến bộ phận bán hàng. Nói một cách chính xác hơn, người làm trade Marketing cần đọc hiểu các báo cáo số liệu về doanh thu, tồn kho, sản lượng,… Đây là những nền tảng cơ bản giúp họ hiểu và nhận ra mọi diễn biến bất thường từ các con số.
🔻 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹 - Kỹ năng xây dựng và triển khai kế hoạch
Trade marketing luôn gắn liền với các hoạt động tại địa điểm bán hàng. Mục tiêu chính của họ là thúc đẩy quyết định mua hàng của khách hàng và "chốt giao dịch" tại địa điểm bán hàng đó. Vì vậy, cần xây dựng và chuẩn bị các kế hoạch hoàn hảo, từ hoạt động nhỏ đến hoạt động quy mô lớn nhằm đạt được hiệu quả công việc cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai.
🔻𝗡𝗲𝗴𝗼𝘁𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹 - Kỹ năng đàm phán
Người làm Trade Marketing đòi hỏi phải cân bằng giữa lợi ích của khách hàng, doanh nghiệp và nhà phân phối. Vì vậy, kỹ năng đàm phán trở thành công cụ hữu hiệu giúp bạn thể hiện tốt trong công việc.
Một số lời khuyên để trau dồi kỹ năng đàm phán như:
🔹Lắng nghe cẩn thận để đưa ra quyết định đúng đắn
🔹Sáng tạo, linh hoạt trong giải pháp, đặc biệt trong các cuộc đàm phán rủi ro cao
🔹Dành thời gian tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh
🔹Có mục tiêu đàm phán rõ ràng và luôn chuẩn bị một BATNA Nguồn: Tổng hợp

CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN ĐỀ

10 Unique Ways to Boost Productivity
10 Unique Ways to Boost Productivity
Do you want to supercharge your performance on the job — or life in general? You’re not alone. People have sought ways to wring more out of each moment since time immemorial. Fortunately, science now provides clues to what you should do to get the most out of each day. Here are ten unique ways to boost your productivity.
8 Ways to Boost Your Creativity
8 Ways to Boost Your Creativity
Creativity is an extremely useful skill, regardless of your aspirations in life. Creative thinking can come in handy when you’re playing word games with friends at home, taking up a new hobby such as playing an instrument, and especially if you are interested in a career in which creative thinking is a necessary skill.
10 Steps to Overcome Social Anxiety
10 Steps to Overcome Social Anxiety
Social anxiety prevents people from expressing their ideas and personality for fear of being judged or rejected. As a result, socially anxious and shy people often feel misunderstood. To overcome social anxiety and develop confidence, try the following 10 steps