Chi tiết tư vấn

Quản trị thương hiệu chiến lược


Dành cho: Các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh ổn định, mong muốn xây dựng thương hiệu mạnh để có thể gia tăng giá trị thương hiệu, sử dụng tối tài sản thương hiệu làm đòn bẩy marketing hữu hiệu cho các mục tiêu:


  • *Phát triển mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu
  • *Gia tăng tình yêu và sự gắn kết của khách hàng dành cho thương hiệu (brand love)
  • *Tạo dựng cộng đồng thương hiệu gắn kế giữa thương hiệu - khách hàng, khách hàng  - khách hàng
  • *Biến khách hàng thành các đại sứ/ người phát ngôn / người tham gia đóng góp cho thương hiệu và các hoạt động truyền thông thương hiệu
  • *Quản trị và xây dựng thương hiệu trong thời kỳ khủng hoảng.
  • *Xây dựng chiến lược/kế hoạch quản trị mối quan hệ giữa khách hàng với thương hiệu nhằm gia tăng lòng trung thành, sự gắn kết, kết nối cảm xúc giữa khách hàng và thương hiệuDịch vụ Rubika cung cấp bao gồm:

Phân tích và đánh giá thực trạng:

  • ·     Khảo sát, đo lường, phân tích chiến lược, định vị và tài sản thương hiệu.
  • ·     Rà soát đánh giá các hoạt động truyền thông thương hiệu hiện tại
  • ·     Thấu hiểu về độ nhận biết thương hiệu, hình ảnh thương hiệu
  • ·     Đo lường lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu, mức độ gắn kết về cảm xúc
 
Sáng tạo và thiết kế thương hiệu:
·       Nhận diện thương hiệu và các yếu tố thương hiệu
·       Biểu tượng và hình ảnh thương hiệu
·       Xây dựng trang web và nền tảng mạng xã hội
·       Xây dựng các ấn phẩm truyền thông, công cụ bán hàng và đào tạo
·       Tiếp thị tài sản thế chấp, chiến dịch và thực hiện

Kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông thương hiệu
·       Tư vấn chiến lược sáng tạo thể hiện được nhận diện thương hiệu mong muốn của doanh nghiệp
·       Tư vấn chiến lược nội dung phù hợp và hiệu quả để truyền tải định vị thương hiệu
·       Đề xuất các hình thức/kênh truyền thông phù hợp với nguồn lực và mục tiêu