Chi tiết tư vấn

Tư vấn quản trị tài sản thương hiệu (Brand leveraging)

Dành cho: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã hoạt động nhiều năm trên thị trường muốn gia tăng giá trị và ảnh hưởng từ thương hiệu thông qua các hoạt động:

·       Xúc tiến hoạt động truyền thông thương hiệu

·       Gia tăng nhận biết thương hiệu với một tệp khách hàng mới, trên một thị trường mới

·       Thêm thuộc tính thương hiệu mới, tái định vị/ làm mới hình ảnh thương hiệu

·       Tối ưu giá trị thương hiệu từ lòng trung thành khách hàng

·       Xây dựng tính cách thương hiệu

·       Tạo dựng kết nối cảm xúc với khách hàng

 

Dịch vụ Rubika cung cấp:

·       Khảo sát đo lường sức khỏe thương hiệu

·       Phân tích tài sản thương hiệu thông qua đo lường độ nhận biết thương hiệu, hình ảnh thương hiệu, lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu, mức độ gắn kết về cảm xúc

·       Thực hiện nghiên cứu khách hàng, thị trường và cạnh tranh để đề xuất các thuộc tính mới, tăng tính cạnh tranh và khác biệt cho thương hiệu

·       Xây dựng chiến lược Tái định vị/Làm mới thương hiệu dựa theo kết quả khảo sát sức khỏe thương hiệu và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp

·       Xây dựng chiến lược/kế hoạch truyền thông thương hiệu để hiện thực hóa chiến lược tái định vị

·       Liên tục theo dõi, đo lường, và điều chỉnh kế hoạch đảm bảo chiến lược thương hiệu được thực thi thành công  Rubika cung cấp dịch vụ triển khai, bao gồm:Sáng tạo và thiết kế thương hiệu:


·       Nhận diện thương hiệu và các yếu tố thương hiệu


·       Biểu tượng và hình ảnh thương hiệu


·       Xây dựng trang web và nền tảng mạng xã hội


·       Xây dựng các ấn phẩm truyền thông, công cụ bán hàng và đào tạo


·       Tiếp thị tài sản thế chấp, chiến dịch và thực hiện


Kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông thương hiệu


·       Tư vấn chiến lược sáng tạo thể hiện được nhận diện thương hiệu mong muốn của doanh nghiệp


·       Tư vấn chiến lược nội dung phù hợp và hiệu quả để truyền tải định vị thương hiệu


·       Đề xuất các hình thức/kênh truyền thông phù hợp với nguồn lực và mục tiêu của từng doanh nghiệp