Chi tiết tư vấn

Tư vấn tổng thể

Chiến lược thương hiệu (hay Chiến lược xây dựng thương hiệu) là nghệ thuật và khoa học xác định một tập hợp các ý tưởng, khái niệm, hình ảnh, biểu tượng và cảm xúc của con người tối ưu về một sản phẩm hoặc dịch vụ xây dựng thương hiệu và gắn chúng với thương hiệu đó một cách mạnh mẽ, hấp dẫn và lâu dài .

Có những chiến lược và sáng kiến ​​tiếp thị chiến thắng cho hầu hết mọi thương hiệu, nếu thông tin khách quan, chính xác, đáng tin cậy là cơ sở của những chiến lược và sáng kiến ​​đó. Sự phát triển thương hiệu có thể được thúc đẩy bởi sự hiểu biết về nguyên nhân và kết quả, dựa trên các nguyên tắc khoa học, thí nghiệm, nghiên cứu không thiên vị, chuyên môn phân tích và kiến ​​thức tiếp thị.

Rubika cung cấp dịch vụ tư vấn nghiên cứu, chiến lược, quản trị và triển khai. Các giải pháp tập trung vào kết quả của chúng tôi bao gồm nghiên cứu, chiến lược, sáng tạo, tương tác và thực thi.

NGHIÊN CỨU THƯƠNG HIỆU   
 • Nghiên cứu giá trị thương hiệu và tên tuổi
 • Phát triển định vị thương hiệu
 • Phân khúc thị trường và chiến lược thu hút khách hàng
 • Đánh giá vị trí và ưu tiên nhắn tin
 • Hành trình trải nghiệm khách hàng
 • Theo dõi hiệu quả và đo lường ROI
 • Đánh giá sáng tạo
 • Tối ưu hóa thông tin liên lạc
 • Đổi mới sản phẩm và dịch vụ
 CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU  
 • Đặt tên
 • Kiến trúc thương hiệu
 • Chiến lược thương hiệu
 • Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị phát triển
 • Định vị thương hiệu và các trụ cột
 • Chiến lược trải nghiệm khách hàng
 • Thay đổi văn hóa
 • Thông điệp thương hiệu
 SÁNG TẠO VÀ THIẾT KẾ   
 • Bản sắc công ty
 • Khuôn mặt của biểu hiện hình ảnh thương hiệu
 • Ra mắt thương hiệu bên trong và bên ngoài
 • Phát triển xã hội, kỹ thuật số và trang web
 • Công cụ bán hàng và đào tạo
 • Tiếp thị tài sản thế chấp, chiến dịch và thực hiện
 QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU  
 • Theo dõi và đo lường thương hiệu
 • Phát triển bộ lọc thương hiệu
 • Tiêu chuẩn và hướng dẫn thương hiệu
 • Mạng lưới thương hiệu vô địch
 • Truyền thương hiệu vào việc tuyển dụng và đào tạo
 • Truyền thương hiệu vào hiệu suất và lương thưởngRubika cung cấp dịch vụ triển khai, bao gồm:

Sáng tạo và thiết kế thương hiệu:

·       Nhận diện thương hiệu và các yếu tố thương hiệu

·       Biểu tượng và hình ảnh thương hiệu

·       Xây dựng trang web và nền tảng mạng xã hội

·       Xây dựng các ấn phẩm truyền thông, công cụ bán hàng và đào tạo

·       Tiếp thị tài sản thế chấp, chiến dịch và thực hiện

Kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông thương hiệu

·       Tư vấn chiến lược sáng tạo thể hiện được nhận diện thương hiệu mong muốn của doanh nghiệp

·       Tư vấn chiến lược nội dung phù hợp và hiệu quả để truyền tải định vị thương hiệu

·       Đề xuất các hình thức/kênh truyền thông phù hợp với nguồn lực và mục tiêu của từng doanh nghiệp