chuyên đề

Thương hiệu

Starbucks – thương hiệu xuất phát từ trái tim
Starbucks – thương hiệu xuất phát từ trái tim
04/12/2014hoangthuphuongThương hiệu
Cho đến những năm 90 của thể kỷ trước, ngay tại nước Mỹ vẫn chưa ai biết đến thương hiệu cafe Starbucks. Gần 20 năm sau, Starbucks đã nằm trong top 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới theo xếp hạng năm 2011 của cả hai tổ chức uy tính nhất toàn cầu về xếp hạng thương hiệu hàng năm là Interbrand và Millward Brown.

Xem chi tiết

How to Create Strong Brand Positioning in Your Market
How to Create Strong Brand Positioning in Your Market
01/01/2015hoangthuphuongThương hiệu
Put simply, brand positioning is the process of positioning your brand in the mind of your customers. Brand positioning is also referred to as a positioning strategy, brand strategy, or a brand positioning statement.

Xem chi tiết

How to write a  compelling value proposition
How to write a compelling value proposition
29/12/2017hoangthuphuongThương hiệu
Value propositions can promise a functional benefit (what it does for your prospect), an emotional benefit (how it makes them feel), or a self-expression benefit (what it makes others feel about them).

Xem chi tiết

5 Brand Positioning Models
5 Brand Positioning Models
19/01/2018hoangthuphuongThương hiệu
In communication, as in brand architecture, less is more. You have to sharpen your message to cut into the mind. You have to jettison the ambiguities, simplify the message, and then simplify it some more if you want to make a long-lasting impression.” – Al Ries and Jack Trout

Xem chi tiết

3 Considerations For Brand Architecture Design
3 Considerations For Brand Architecture Design
21/01/2018hoangthuphuongThương hiệu
When companies introduce a new offering as part of their brand architecture, they need to consider the new offering’s relationship with the company’s other brands. Three criteria can help companies consider which brand naming options to use (regardless of their level in the business hierarchy).

Xem chi tiết

3 Keys To Driving Long-Term Brand Relationships
3 Keys To Driving Long-Term Brand Relationships
21/01/2018hoangthuphuongThương hiệu
Let’s start with the assumption that admired brands provide value to companies by producing outcomes.Companies can enjoy these outcomes when their brands offer value to customers’, that is, benefits that enable, entice, and enrich customers.

Xem chi tiết

Xây dựng “cỗ máy insight”: Unilever đã khám phá những sự thật ngầm hiểu như thế nào?(Phần 1)
Xây dựng “cỗ máy insight”: Unilever đã khám phá những sự thật ngầm hiểu như thế nào?(Phần 1)
22/02/2018hoangthuphuongThương hiệu
Sự khác biệt giữa thương hiệu chiến thắng hay thất bại nằm ở khả năng chuyển đổi dữ liệu thành insight về hành vi của người tiêu dùng, và chuyển những insight này thành chiến lược. Để làm được điều này đòi hỏi một hệ thống cải tiến có khả năng làm được điều mà chúng tôi gọi là “cỗ máy insight”.

Xem chi tiết

Xây dựng “cỗ máy insight”: Unilever đã khám phá những sự thật ngầm hiểu như thế nào? (Phần 2)
Xây dựng “cỗ máy insight”: Unilever đã khám phá những sự thật ngầm hiểu như thế nào? (Phần 2)
22/02/2018hoangthuphuongThương hiệu
Những thay đổi chiến lược đến từ đề xuất của một lãnh đạo CMI cấp cao cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của việc thấu hiểu người tiêu dùng bằng “cỗ máy insight”. Đồng bộ hóa Dữ Liệu và Độc lập là 2 điểm quan trọng đầu tiên có ảnh hưởng đến hoạt động của “cỗ máy insight”, ở Phần 2 chúng ta sẽ tìm hiểu 5 điểm quan trọng còn lại trong các yếu tố vận hành.

Xem chi tiết

Xây dựng “cỗ máy insight”: Unilever đã khám phá những sự thật ngầm hiểu như thế nào? (Phần 3)
Xây dựng “cỗ máy insight”: Unilever đã khám phá những sự thật ngầm hiểu như thế nào? (Phần 3)
22/02/2018hoangthuphuongThương hiệu
7 yếu tố về vận hành hệ thống trong 2 bài viết trước đã góp phần làm nên bộ máy insight. Nhưng để hoàn thiện cỗ máy này, không thể không kể đến 3 nhân tố về Con người sẽ đề cập bên dưới.

Xem chi tiết