chuyên đề đào tạo

Marketing Sản phẩm Công nghệ Cao và Sáng tạo

Tiếp thị Sản phẩm Công nghệ Cao và Đổi mới, ấn bản lần thứ 3
Jakki J Mohr, Sanjit Sengupta, Stanley slater

CHƯƠNG 1 Giới thiệu về Thế giới Tiếp thị Công nghệ Cao
CHƯƠNG 2 Hoạch định thị trường chiến lược trong các doanh nghiệp công nghệ cao
CHƯƠNG 3 Cân nhắc về Văn hóa và Khí hậu đối với các Công ty Công nghệ cao
CHƯƠNG 4 Định hướng thị trường và Tương tác đa chức năng (Tiếp thị / R & D)
CHƯƠNG 5 Đối tác / Liên minh và Tiếp thị Quan hệ Khách hàng
CHƯƠNG 6 Nghiên cứu tiếp thị trong thị trường công nghệ cao
CHƯƠNG 7 Tìm hiểu khách hàng công nghệ cao
CHƯƠNG 8 Quản lý Công nghệ và Sản phẩm
CHƯƠNG 9 Các kênh phân phối và quản lý chuỗi cung ứng trong thị trường công nghệ cao
CHƯƠNG 10 Cân nhắc về Giá trong Thị trường Công nghệ Cao
CHƯƠNG 11 Các công cụ truyền thông tiếp thị cho thị trường công nghệ cao
CHƯƠNG 12 Những Cân nhắc Chiến lược trong Truyền thông Tiếp thị
CHƯƠNG 13 Cân nhắc Chiến lược cho Bộ ba Điểm mấu chốt trong các Công ty Công nghệ cao

CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO KHÁC

Marketing
Marketing
Xu hướng sử dụng các công cụ/ trường phái marketing có thể thay đổi theo thời gian, tuy nhiên những kiến thức nền tảng, kinh điển thì luôn là những hành tranh cần thiết để các bạn có thể tối ưu hóa được hoạt động marketing và kinh doanh của mình.
Thương hiệu
Thương hiệu
Xây dựng nên một thương hiệu đòi hỏi rất nhiều công sức, đầu tư qua nhiều năm. Nhưng khi có thương hiệu rồi, việc quản trị thương hiệu (brand management) cũng đòi hỏi không kém công sức và tài lực.
Chiến lược Kinh doanh
Chiến lược Kinh doanh
Mục tiêu: Khóa học được thiết kế đặc biệt không chỉ để giới thiệu cho sinh viên các khái niệm chiến lược chính mà còn nhằm giúp sinh viên tích hợp và áp dụng những gì đã học trước đây vào các tình huống kinh doanh khác nhau. Khóa học nhằm hỗ trợ các mục tiêu của chương trình với nền tảng vững chắc về đạo đức, toàn cầu hóa và các vấn đề liên chức năng.
Truyền thông Quảng cáo, Khuyến mại và Tiếp thị Tích hợp
Truyền thông Quảng cáo, Khuyến mại và Tiếp thị Tích hợp
Hầu hết những người liên quan đến quảng cáo và khuyến mãi sẽ nói với bạn rằng không có lĩnh vực nào năng động và hấp dẫn hơn thế để thực hành hoặc học tập. Tuy nhiên, họ cũng sẽ cho bạn biết rằng lĩnh vực này đang trải qua những biến đổi mạnh mẽ đang thay đổi cách các nhà tiếp thị giao tiếp với người tiêu dùng mãi mãi.
Lâp kế hoạch Marketing
Lâp kế hoạch Marketing
Hướng dẫn người học từng bước lập kế hoạch marketing, thông qua việc phát triển hoàn chỉnh một kế hoạch tiếp thị thực tế, tùy chỉnh. Chuyên đề đào tạo gồm 10 nội dung, bao gồm phân tích tình hình hiện tại, Tìm hiểu Thị trường và Khách hàng, Phân đoạn, Nhắm mục tiêu và Định vị, Lập kế hoạch Hướng, Mục tiêu và Hỗ trợ Tiếp thị