chuyên đề đào tạo

Truyền thông Quảng cáo, Khuyến mại và Tiếp thị Tích hợp


Truyền thông Quảng cáo, Khuyến mại và Tiếp thị Tích hợp
Textbook: Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective
 - 11th edition


 Học phần 1: Giới thiệu về Truyền thông Tiếp thị Tích hợp
1. Giới thiệu về Truyền thông Tiếp thị Tích hợp
2. Vai trò của IMC trong Quy trình Tiếp thị
3. Tổ chức Quảng cáo và Khuyến mại: Vai trò của Cơ quan Quảng cáo và Các Tổ chức Truyền thông Tiếp thị khác
4. Quan điểm về hành vi của người tiêu dùng
5. Quy trình giao tiếp
6. Các yếu tố nguồn, tin nhắn và kênh
7. Thiết lập Mục tiêu và Ngân sách cho Chương trình Khuyến mại
8. Đo lường Hiệu quả của Chương trình Khuyến mại


Học phần 2: Phát triển Chương trình Truyền thông Tiếp thị Tích hợp
1. Chiến lược Sáng tạo: Lập kế hoạch và Phát triển
2. Chiến lược Sáng tạo: Thực hiện và Đánh giá
3. Lập kế hoạch và chiến lược truyền thông
4. Đánh giá phương tiện: Truyền hình và Đài phát thanh
5. Đánh giá phương tiện truyền thông: Tạp chí và Báo chí
6. Tiếp thị trực tiếp
7. Internet: Truyền thông xã hội và kỹ thuật số
8. Khuyến mại
9. Quan hệ Công chúng, Quảng cáo Công khai và Công ty
10. Quảng cáo và Xúc tiến Quốc tế
11. Quy chế Quảng cáo và Khuyến mại
12. Đánh giá các khía cạnh xã hội, đạo đức và kinh tế của quảng cáo và khuyến mại
13. Bán hàng cá nhân (Trực tuyến)

Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên thành công sẽ có thể:·       Hiểu khái niệm về Truyền thông Tiếp thị Tích hợp.

·       Hiểu khái niệm về quảng cáo.

·       Thảo luận về tác động kinh tế cơ bản của quảng cáo.

·       Giải thích các chức năng và trách nhiệm công việc khác nhau của những người được tuyển dụng trong lĩnh vực quảng cáo.

·       Nhận ra một số ý nghĩa xã hội và đạo đức của quảng cáo.

·       hận biết một số hình thức quảng cáo hợp quy.

·       Xác định các phương pháp được sử dụng để phân đoạn thị trường và nhắm mục tiêu theo đối tượng.

·       Thảo luận về những ảnh hưởng ảnh hưởng đến nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng.

·       Giải thích các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu tiếp thị và quảng cáo.


CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO KHÁC

Marketing
Marketing
Xu hướng sử dụng các công cụ/ trường phái marketing có thể thay đổi theo thời gian, tuy nhiên những kiến thức nền tảng, kinh điển thì luôn là những hành tranh cần thiết để các bạn có thể tối ưu hóa được hoạt động marketing và kinh doanh của mình.
Thương hiệu
Thương hiệu
Xây dựng nên một thương hiệu đòi hỏi rất nhiều công sức, đầu tư qua nhiều năm. Nhưng khi có thương hiệu rồi, việc quản trị thương hiệu (brand management) cũng đòi hỏi không kém công sức và tài lực.
Chiến lược Kinh doanh
Chiến lược Kinh doanh
Mục tiêu: Khóa học được thiết kế đặc biệt không chỉ để giới thiệu cho sinh viên các khái niệm chiến lược chính mà còn nhằm giúp sinh viên tích hợp và áp dụng những gì đã học trước đây vào các tình huống kinh doanh khác nhau. Khóa học nhằm hỗ trợ các mục tiêu của chương trình với nền tảng vững chắc về đạo đức, toàn cầu hóa và các vấn đề liên chức năng.
Marketing Sản phẩm Công nghệ Cao và Sáng tạo
Marketing Sản phẩm Công nghệ Cao và Sáng tạo
Cung cấp cho học viên thông tin quan trọng mà họ cần để tiếp thị thành công các sản phẩm công nghệ cao, tập trung vào những thách thức tiếp thị độc đáo xung quanh các sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao. Bao gồm phạm vi bao quát toàn diện về nghiên cứu học thuật mới nhất và các phương pháp kinh doanh tiên tiến nhất.
Lâp kế hoạch Marketing
Lâp kế hoạch Marketing
Hướng dẫn người học từng bước lập kế hoạch marketing, thông qua việc phát triển hoàn chỉnh một kế hoạch tiếp thị thực tế, tùy chỉnh. Chuyên đề đào tạo gồm 10 nội dung, bao gồm phân tích tình hình hiện tại, Tìm hiểu Thị trường và Khách hàng, Phân đoạn, Nhắm mục tiêu và Định vị, Lập kế hoạch Hướng, Mục tiêu và Hỗ trợ Tiếp thị