chuyên đề

Xác định mục tiêu truyền thông tích hợp (IMC)

23/07/2023    admin   Chiến lược Truyền thông

Các mục tiêu truyền thông tiếp thị tích hợp phải dựa trên phân tích tình huống kỹ lưỡng để xác định các vấn đề tiếp thị và quảng cáo mà công ty hoặc thương hiệu phải đối mặt, từ đó xác định các mục tiêu tiếp thị và xây dựng kế hoạch tiếp thị. Các mục tiêu của IMC được phát triển từ kế hoạch Marketing tổng thể của công ty và bắt nguồn từ các mục tiêu tiếp thị của công ty.

Các mục tiêu Marketing thường được nêu trong kế hoạch tiếp thị của công ty và là những tuyên bố về những gì sẽ được hoàn thành bởi chương trình Marketing tổng thể trong một khoảng thời gian nhất định. Các mục tiêu Marketing thường được xác định theo các kết quả cụ thể, có thể đo lường được như khối lượng bán, thị phần, lợi nhuận hoặc lợi tức đầu tư. Các mục tiêu Marketing tốt cần đáp ứng 3 tiêu chí: (1) có thể định lượng được; (2) thực tế và (3) có thể đạt được. Các mục tiêu Marketing là những mục tiêu cho toàn bộ chương trình marketing, và việc đạt được chúng phụ thuộc vào sự phối hợp và thực hiện đúng đắn của tất cả các yếu tố marketing-mix.

Các mục tiêu truyền thông tiếp thị tích hợp là những tuyên bố về những khía cạnh khác nhau của chương trình IMC sẽ đạt được. Chúng nên dựa trên các nhiệm vụ truyền thông cụ thể được yêu cầu để truyền tải các thông điệp phù hợp tới đối tượng mục tiêu. Các nhà quản lý phải có khả năng chuyển các mục tiêu Marketing chung thành các mục tiêu truyền thông và các mục tiêu quảng cáo cụ thể

Mục tiêu bán hàng: Chi tiêu khuyến mại thể hiện sự đầu tư nguồn lực của một công ty đòi hỏi phải có kết quả kinh tế, chẳng hạn như lợi tức đầu tư (ROI). Số tiền chi cho quảng cáo và các hình thức khuyến mại khác cần tạo ra kết quả có thể đo lường được, chẳng hạn như tăng doanh số bán hàng theo một tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền nhất định hoặc tăng thị phần của thương hiệu.

Vai trò chính của chương trình IMC là giao tiếp và việc lập kế hoạch phải dựa trên các mục tiêu truyền thông. Quảng cáo và các nỗ lực khuyến mại khác được thiết kế để đạt được những thông tin liên lạc như kiến thức và sở thích về thương hiệu, thái độ và hình ảnh thuận lợi, và ý định mua hàng. Người tiêu dùng không mong đợi phản hồi ngay lập tức; thay vào đó, các nhà quảng cáo nhận ra rằng họ phải cung cấp thông tin có liên quan và tạo ra khuynh hướng thuận lợi đối với thương hiệu trước khi hành vi mua hàng xảy ra

CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN ĐỀ

6 Công cụ truyền thông Marketing tích hợp (IMC)
6 Công cụ truyền thông Marketing tích hợp (IMC)
Theo Philip Kotler, Quảng cáo là những hình thức truyền thông không trực tiếp, được thực hiện thông qua những phương tiện truyền tin phải trả tiền và xác định rõ nguồn kinh phí
6C trong quan hệ công chúng
6C trong quan hệ công chúng
Quan hệ công chúng là các nỗ lực được hoạch định và duy trì liên tục nhằm thiết lập và củng cố uy tín và sự hiểu biết lẫn nhau giữa một tổ chức và công chúng. Theo nghĩa rộng hơn, quan hệ công chúng là các chương trình được xây dựng nhằm tăng cường hình ảnh của một doanh nghiệp hay thương hiệu của nó đối với cộng đồng.
Chiến lược sáng tạo trong quảng cáo
Chiến lược sáng tạo trong quảng cáo
Để truyền tải các thông điệp quảng cáo, chúng có thể dùng nhiều chiến lược sáng tạo khác nhau, trong đó phải kể đến 2 chiến lược chính đó là: (1) Rational Advertising – Quảng cáo Lý trí và (2) Emotional Advertising – Quảng cáo cảm xúc.