chuyên đề

5 bước xây dựng chiến lược và mô hình kinh doanh

23/07/2023    admin   Chiến lược và Mô hình Kinh doanh
Lựa chọn đúng thị trường mục tiêu
Xác định đúng khách hàng ưu tiên
Phân tích cạnh tranh, xác định đúng lợi thế cạnh tranh 
Xây dựng mô hình đúng với tầm nhìn và chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp
Xác định đúng chiến lược kinh doanh và cạnh tranh

CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Xây dựng đề xuất giá trị dựa trên lợi thế cạnh tranh và cơ hội kinh doanh
Xây dựng đề xuất giá trị dựa trên lợi thế cạnh tranh và cơ hội kinh doanh
Khung Giải pháp giá trị (The Value Proposition Canvas) là công cụ sẽ giúp chúng ta xác định đúng các vấn đề và mong muốn của khách hàng để thiết kế ra sản phẩm/dịch vụ/ giải pháp khớp đúng ý khách hàng, thậm chí vượt trên cả sự mong đợi của họ
2 Mô hình phân tích bối cảnh kinh doanh chủ chốt
2 Mô hình phân tích bối cảnh kinh doanh chủ chốt
Phân tích SWOT (SWOT analysis) là một trong 5 bước hình thành chiến lược sản xuất kinh doanh của một tổ chức, doanh nghiệp hoặc một dự án, dựa trên việc đánh giá 4 yếu tố Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats. Để đánh giá xem một nguồn lực, năng lực nào đó có thực sự là lợi thế kinh doanh, lợi thế cạnh tranh chúng ta có thể xem xét 4 tiêu chí của mô hình VRIO
10 sai lầm chiến lược không đáng có trong kinh doanh
10 sai lầm chiến lược không đáng có trong kinh doanh
Không có công thức thành công cho hoạt động kinh doanh, nhưng thất bại trong kinh doanh thường gặp do những sai lầm chiến lược phổ biến. Sau đây là những sai lầm kinh doanh thường gặp nhất mà những người khởi sự / quản trị kinh doanh thường gặp