chuyên đề

Chiến lược thương hiệu

26/06/2022    admin   Chiến lược Thương hiêu
 • Chiến lược thương hiệu bao gồm định vị, trải nghiệm khách hàng mong muốn, kiến trúc và chiến lược mở rộng thương hiệu. Thương hiệu là một trong số ít những thứ mà một công ty có thể sở hữu mãi mãi, vì vậy cần phải có chủ đích và tích cực quản lý nó. Bốn khái niệm chiến lược thương hiệu cốt lõi có đòn bẩy cao: định vị thương hiệu, trải nghiệm thương hiệu-khách hàng, kiến trúc thương hiệu và mở rộng thương hiệu. Làm tốt bốn điều này và bạn sẽ thiết lập một nền tảng vững chắc cho các nỗ lực tiếp thị hạ nguồn.
 • Bốn chìa khóa để quản lý thương hiệu
  1. Định vị thương hiệu là vị trí khái niệm bạn muốn sở hữu trong tâm trí khách hàng mục tiêu - những lợi ích bạn muốn nghĩ đến khi họ xem xét thương hiệu của bạn
  2. Trải nghiệm thương hiệu - khách hàng đại diện cho toàn bộ cách khách hàng tương tác với doanh nghiệp và thương hiệu của bạn - những điểm tiếp xúc mà họ gặp phải trong hành trình của mình
  3. Kiến trúc thương hiệu là cấu trúc logic, chiến lược và quan hệ của tất cả các sản phẩm và thương hiệu trong danh mục đầu tư và là đầu vào quan trọng để đặt tên thương hiệu
  4. Mở rộng thương hiệu là kết quả của việc kéo dài các tên thương hiệu đã có tên tuổi vào sản phẩm mới hoặc danh mục sản phẩm mới
 • Phương pháp tiếp cận theo định hướng thị trường của chúng tôi cân bằng giữa đánh giá và kinh nghiệm kinh doanh với nghiên cứu thương hiệu định tính và định lượng, chẳng hạn như phân khúc, thái độ và cách sử dụng, phân tích liên kết và các phương pháp khác.  Ngoài ra, các chuyên gia tư vấn quản lý thương hiệu giàu kinh nghiệm của chúng tôi hiểu các yếu tố thúc đẩy chi phí tiếp thị (ví dụ: sự gia tăng thương hiệu, lạm dụng các chiến thuật tiếp thị hạ nguồn) và sử dụng kỷ luật, phân tích và lập kế hoạch để giảm chi phí và cải thiện ROI.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Kiến trúc và danh mục thương hiệu
Kiến trúc và danh mục thương hiệu
Lùi lại một chút và nhìn tổ chức của bạn từ con mắt của khách hàng. Có rõ ràng các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ khác nhau phù hợp với nhau như thế nào không? Hay có cơ hội để cải thiện tính rõ ràng, sức mạnh tổng hợp và đòn bẩy của thương hiệu không?
Cách viết một đề xuất giá trị hấp dẫn
Cách viết một đề xuất giá trị hấp dẫn
Có rất nhiều điều có thể nói về một thương hiệu. Tuy nhiên, nếu chỉ có thể nói một điều thì đó nên là đề xuất giá trị của thương hiệu (brand value proposition) - vấn đề mà thương hiệu đang tập trung vào và năng lực giải quyết vấn đề đó của thương hiệu. Đây phải là thứ giúp thương hiệu có được một vị trí trong danh sách rút gọn của khách hàng tiềm năng. Nó cũng xác định mức độ ưu tiên của thương hiệu trong việc phục vụ thị trường.
Nghiên cứu thương hiệu
Nghiên cứu thương hiệu
Nghiên cứu thương hiệu rất hữu ích để hiểu nhu cầu của đối tượng mục tiêu, đánh giá sự liên kết với thương hiệu và xác định các cơ hội phát triển dựa trên thương hiệu. Việc sử dụng phương pháp nghiên cứu nào - nghiên cứu định vị thương hiệu, nghiên cứu mở rộng thương hiệu, nhận biết thương hiệu