chuyên đề

Luxury Branding: Xây dựng thương hiệu xa xỉ

05/08/2021    hoangthuphuong   Chiến lược Thương hiêu


 • Các thương hiệu xa xỉ có lẽ là một trong những ví dụ thuần túy nhất về xây dựng thương hiệu, bởi vì thương hiệu và hình ảnh của hàng xa xỉ chính là lợi thế cạnh tranh chính. Thương hiệu xa xỉ có những đặc thù riêng, đây là những cơ sở quan trọng để có thể thiết lập chiến lược thương hiệu và triển khai hoạt động truyền thông thương hiệu. Sau đây là những vấn đề cần lưu ý khi làm xây dựng thương hiệu xa xỉ:

 • 1. Với thương hiệu sang trọng, duy trì hình ảnh cao cấp, uy tín là điều quan trọng; việc kiểm soát hình ảnh là ưu tiên. Lý tưởng nhất là hình ảnh sẽ được thiết kế để phù hợp trên phạm vi toàn cầu.

 • 2. Thương hiệu xa xỉ thường dựa trên một hình ảnh đầy khát vọng được hưởng lợi từ hiệu ứng “nhỏ giọt” đến nhiều đối tượng hơn thông qua PR và truyền miệng, nhưng phải có sự cân bằng tốt giữa khả năng tiếp cận và tính độc quyền.

 • 3. Các nhà tiếp thị của các thương hiệu cao cấp phải kiểm soát tất cả các khía cạnh của chương trình tiếp thị để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ có chất lượng và trải nghiệm mua hàng và tiêu dùng thú vị.

 • 4. Việc phân phối cho các thương hiệu cao cấp nên được kiểm soát cẩn thận thông qua một chiến lược phân phối có chọn lọc, có thể bao gồm các cửa hàng của chính công ty.

 • 5. Các thương hiệu cao cấp được nâng cao bằng chiến lược định giá cao cấp với các dấu hiệu chất lượng tốt và ít chiết khấu hoặc giảm giá.

 • 6. Kiến trúc thương hiệu cho các thương hiệu cao cấp phải được quản lý rất cẩn thận, chỉ cấp phép và mở rộng chiến lược, có chọn lọc (đặc biệt là theo chiều dọc). Hệ thống phân cấp thương hiệu và danh mục đầu tư phải được sử dụng với các thương hiệu con phù hợp để giảm thiểu việc bị thâu tóm và tối ưu hóa dòng vốn chủ sở hữu.

 • 7. Các thương hiệu xa xỉ đôi khi có thể được hưởng lợi từ các liên tưởng thương hiệu thứ cấp bao gồm các tính cách, sự kiện, quốc gia được liên kết, v.v.

 • 8. Các yếu tố thương hiệu bên cạnh tên thương hiệu - chẳng hạn như logo và bao bì - có thể là động lực quan trọng tạo ra giá trị thương hiệu đối với các thương hiệu cao cấp.

 • 9. Cạnh tranh có thể cần được định nghĩa một cách rộng rãi bởi vì các thương hiệu xa xỉ có thể cạnh tranh với các thương hiệu xa xỉ từ các danh mục khác với số tiền tiêu dùng tùy ý.

 • 10. Các nhãn hiệu xa xỉ phải bảo vệ hợp pháp tất cả các nhãn hiệu và tích cực chống hàng giả.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Xây dựng thương hiệu công nghệ cao (high-tech branding)
Xây dựng thương hiệu công nghệ cao (high-tech branding)
Các nhà tiếp thị hoạt động trong các thị trường chuyên sâu về công nghệ phải đối mặt với một số thách thức riêng. Dưới đây là 10 nguyên tắc mà các nhà quản lý của các công ty công nghệ cao có thể sử dụng để cải thiện chiến lược thương hiệu của công ty họ.
How to Create Strong Brand Positioning in Your Market
How to Create Strong Brand Positioning in Your Market
Put simply, brand positioning is the process of positioning your brand in the mind of your customers. Brand positioning is also referred to as a positioning strategy, brand strategy, or a brand positioning statement.
Xây dựng thương hiệu B2B (B2B Branding)
Xây dựng thương hiệu B2B (B2B Branding)
Bởi vì các quyết định mua hàng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp là phức tạp và thường có rủi ro cao, thương hiệu đóng một vai trò quan trọng trong thị trường B2B. Bài viết giới thiệu 6 hướng dẫn dành cho các nhà tiếp thị của các thương hiệu B2B.