Digital Branding

Thương hiệu Hoàng Thu Phương 01/07/2020 - 31/01/2020 Hà Nội

Phần 1: Xây dựng thương hiệu số

Bài 1: Thương hiệu số thực sự có nghĩa là gì 

 • Kỹ thuật số đã thay đổi thương hiệu thế nào
 • "Hộp xà phòng" toàn cầu 
 • Truyền thông xã hội thất bại 
 • Tổng tất cả 10 kinh nghiệm
 • Làm rõ các điểm tiếp xúc 
 Bài 2 Tập trung vào giá trị 
 • Thu hẹp khoảng cách 
 • Đề xuất giá trị 
 • Tất cả đều thuộc về nội dung 
Bài 3 Xem xét hành trình người dùng 
 • Tiếp thị đa kênh 
 • Hành trình người dùng 
 • Tiếp thị nội dung 
 • Đề xuất giá trị và hành trình người dùng 
Bài 4: Mục tiêu và sự xác thực
 • Xây dựng thương hiệu cho sự khác biệt
 • Xác thực 
 • Đề xuất giá trị đích thực
Phần 2: Bộ công cụ kỹ thuật số 

Bài 5: phương tiện truyền thông xã hội 
 • Xã hội là cá nhân 
 • Hành trình người dùng và giá trị chuyên nghiệp
 • Nội dung và sự tham gia 
 • Kinh nghiệm truyền thông xã hội di động
 • Thông báo trung gian xã hội của bạn
 • Giám sát phương tiện truyền thông xã hội
 • Hội nhập thế giới thực, Tiếp cận, tham gia
 • Quản lý khủng hoảng truyền thông xã hội
Bài 6 Tìm kiếm 
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, Nghiên cứu từ khóa cho SEO
 • Tối ưu hóa trên trang, Liên kết xây dựng 
 • Tín hiệu xã hội, Đo lường liên kết thẩm quyền 
 • Tìm kiếm trả phí, PPC cân nhắc, SEO và PPC làm việc
Bài 7 Di động 
 • Công nghệ vì lợi ích của công nghệ 
 • Hành trình người dùng và bối cảnh 
 • Ý định địa phương, Thiết bị tích hợp,Sự phân tâm công nghệ 
 • Tương thích với thiết bị di động không được tối ưu hóa cho thiết bị di động
 • Thách thức công nghệ, Phân khúc đối tượng 
 • Trang web di động và thiết kế đáp ứng 
 • Bắt đầu với các nguyên tắc cơ bản 
 • Ứng dụng di động
Bài 8 Quảng cáo trực tuyến 
 • Mục tiêu quảng cáo
 • Mạng quảng cáo so với chủ phương tiện 
 • Tùy chọn nhắm mục tiêu, Tùy chọn sáng tạo 
 • Báo cáo và phân tích quảng cáo 
Bài 9  Tiếp thị qua Email
 • Tập trung vào người dùng 
 • E-mail thú vị, Dễ lặp lại, Tập trung vào sự liên quan 
 • E-mail và hành trình người dùng, Vượt quá nhấp chuột cuối cùng 
 • Đạt được tham gia và xây dựng một danh sách 
 • Phân khúc danh sách , Tỷ lệ mở và tỷ lệ nhấp 
 • Thiết kế thư điện tử, Mẫu email, Gửi và thử nghiệm, Tạo nội dung động và quy tắc 
Bài 10 CrM và tự động hóa tiếp thị 
 • Xem khách hàng đơn lẻ và mang dữ liệu lại với nhau 
 • Tích hợp CRM và ESP
 • Cá nhân hóa nâng cao và kích hoạt 
 • Tự động hóa tiếp thị ,Quy trình nuôi dưỡng chì 
 • Kiểm tra, học tập và điều chỉnh
Bài 11 từ hội nhập đến các chiến dịch transmedia 
 • Tích hợp. Tiếp thị đa kênh. Kể chuyện Transmedia. 
Phần 3: Chiến lược  và đo lường thương hiệu số

Bài 12 Đo lường thương hiệu số 
 • Xác định giá trị thương hiệu và định giá 
 • Hiểu giá trị của mọi hoạt động tiếp thị 
 • Để hoàn thiện chúng ta cần một thiết bị đọc tâm trí 
 • Kỹ thuật số tự bắn vào chân 
 • TV có văn hóa, kỹ thuật số không ... ...
 • Lấp đầy khoảng trống 
 • Các biện pháp xã hội chuẩn
 • Đo lường có nhiều dạng
Bài 13 Mục tiêu và chỉ tiêu 
 • Vượt quá lần nhấp cuối cùng
 • Bảng điều khiển thương hiệu kỹ thuật số 
Bài 14 Vai trò của phân tích 
 • Những điều kỳ diệu của Google Analytics 
 • Thiết lập phân tích 
 • Báo cáo cốt lõi 
 • Kênh đa kênh 
 • Mã theo dõi 
 • Bảng điều khiển và phân tích
 • Kết luận phân tích 
Bài 15 Thu hẹp khoảng cách 
 • Khoảng cách tương quan 
 • Giữ cho nó đơn giản - và nguy cơ chọn sai bầu cử sơ bộ 
 • Chỉ số ngoại tuyến 
 • Một lời đóng góp 
 • Nhìn thấy nó trong hành động