Quản trị Marketing Nâng cao

Marketing Hoang Thu Phuong 20/04/2015 - 01/01/2015 Hà Nội

Nội dung:

Dành cho:

Mục tiêu:

- Cập nhật các ứng dụng mới nhất, đặc sắc nhất trong quản trị Marketing
- Brain Storming để đưa ra các phát kiến, đổi mới, sáng tạo và tiên phong trong marketing
- Nghiên cứu các tình huống Marketing kinh điển và xuất chúng để từ đó rút ra bài học marketing 

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

 • Quản trị Marketing
  Quản trị Marketing

  Marketing

  20/04/2015 - 01/01/2015

  Hà Nội

  Hoàng Thu Phương

  Xem chi tiết

 • Nhập môn Marketing
  Nhập môn Marketing

  Marketing

  20/04/2015 - 20/02/2015

  Hà Nội

  Hoàng Thu Phương

  Xem chi tiết

 • Chiến lược Marketing
  Chiến lược Marketing

  Marketing

  20/04/2015 - 01/01/2015

  Hà Nội

  Hoàng Thu Phương

  Xem chi tiết

 • Khóa học facebook marketing
  Khóa học facebook marketing

  Marketing

  20/04/2015 - 07/01/2015

  Hồ Chí Minh

  Trần Ngọc Chính

  Xem chi tiết