Quản trị Marketing

Marketing Hoàng Thu Phương 20/04/2015 - 01/01/2015 Hà Nội

Nội dung:

Dành cho:

Mục tiêu:

- Làm chủ các mô hình quản trị Marketing truyền thống và hiện đại 
- Cập nhật các xu hướng quản trị Marketing mới nhất
- Ứng dụng thuần thục các mô hình quản trị Marketing phù hợp cho từng giai đoạn phát triển kinh doanh tùy theo đặc trưng của ngành và đặc thù riêng của doanh nghiệp.

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

 • Chiến lược Marketing
  Chiến lược Marketing

  Marketing

  20/04/2015 - 01/01/2015

  Hà Nội

  Hoàng Thu Phương

  Xem chi tiết

 • Quản trị Marketing Nâng cao
  Quản trị Marketing Nâng cao

  Marketing

  20/04/2015 - 01/01/2015

  Hà Nội

  Hoang Thu Phuong

  Xem chi tiết

 • Nhập môn Marketing
  Nhập môn Marketing

  Marketing

  20/04/2015 - 20/02/2015

  Hà Nội

  Hoàng Thu Phương

  Xem chi tiết

 • Khóa học facebook marketing
  Khóa học facebook marketing

  Marketing

  20/04/2015 - 07/01/2015

  Hồ Chí Minh

  Trần Ngọc Chính

  Xem chi tiết