Chi tiết tư vấn

Tư vấn gia tăng giá trị tài sản thương hiệu (Brand Equity Optimization)


Dành cho: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thương hiệu mạnh, muốn gia tăng giá trị thương hiệu, sử dụng tối tài sản thương hiệu làm đòn bẩy marketing hữu hiệu cho các mục tiêu
:

·       Phát triển mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu

·       Gia tăng tình yêu và sự gắn kết của khách hàng dành cho thương hiệu (brand love)

·       Tạo dựng cộng đồng thương hiệu gắn kế giữa thương hiệu - khách hàng, khách hàng  - khách hàng

·       Biến khách hàng thành các đại sứ/ người phát ngôn / người tham gia đóng góp cho thương hiệu và các hoạt động truyền thông thương hiệu

·       Quản trị và xây dựng thương hiệu trong thời kỳ khủng hoảng.

Dịch vụ Rubika cung cấp:

·       Khảo sát, đo lường, phân tích tài sản thương hiệu. Thấu hiểu về độ nhận biết thương hiệu, hình ảnh thương hiệu, lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu, mức độ gắn kết về cảm xúc

·       Xây dựng chiến lược/kế hoạch quản trị mối quan hệ giữa khách hàng với thương hiệu nhằm gia tăng lòng trung thành, sự gắn kết, kết nối cảm xúc giữa khách hàng và thương hiệu

·       Tư vấn, xây dựng và đồng hành triển khai các chương trình cùng xây thương hiệu “Brand co-creation” để khách hàng tham gia

·       Triển kahi các chiến dịch nhân cách hóa thương hiệu “Brand humanization” - Nâng cấp các thuộc tính thương hiệu, hướng đến các cá tính và hình ảnh mà khách hàng mong đợi.

·       Tư vấn, xây dựng và đồng hành triển khai các chiến dịch “Brand activism”  "Biến thương hiệu trở thành nhà hoạt động xã hôi"

·       Liên tục theo dõi, đo lường, và điều chỉnh kế hoạch đảm bảo chiến lược thương hiệu được thực thi thành công  Rubika cung cấp dịch vụ triển khai, bao gồm:

Sáng tạo và thiết kế thương hiệu:

·       Nhận diện thương hiệu và các yếu tố thương hiệu

·       Biểu tượng và hình ảnh thương hiệu

·       Xây dựng trang web và nền tảng mạng xã hội

·       Xây dựng các ấn phẩm truyền thông, công cụ bán hàng và đào tạo

·       Tiếp thị tài sản thế chấp, chiến dịch và thực hiện

Kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông thương hiệu

·       Tư vấn chiến lược sáng tạo thể hiện được nhận diện thương hiệu mong muốn của doanh nghiệp

·       Tư vấn chiến lược nội dung phù hợp và hiệu quả để truyền tải định vị thương hiệu

·       Đề xuất các hình thức/kênh truyền thông phù hợp với nguồn lực và mục tiêu của từng doanh nghiệp


CÁC GIẢI PHÁP TƯ VẤN KHÁC

Tư vấn tổng thể
Tư vấn tổng thể
Rubika cung cấp dịch vụ tư vấn nghiên cứu, chiến lược, quản trị và triển khai. Các giải pháp tập trung vào kết quả của chúng tôi bao gồm nghiên cứu, chiến lược, sáng tạo, tương tác và thực thi. Có những chiến lược và sáng kiến ​​tiếp thị chiến thắng cho hầu hết mọi thương hiệu, nếu thông tin khách quan, chính xác, đáng tin cậy là cơ sở của những chiến lược và sáng kiến ​​đó.
Tư vấn quản trị tài sản thương hiệu (Brand leveraging)
Tư vấn quản trị tài sản thương hiệu (Brand leveraging)
Xúc tiến hoạt động truyền thông thương hiệu ; Gia tăng nhận biết thương hiệu với một tệp khách hàng mới, trên một thị trường mới; Thêm thuộc tính thương hiệu mới, tái định vị/ làm mới hình ảnh thương hiệu; Tối ưu giá trị thương hiệu từ lòng trung thành khách hàng; Xây dựng tính cách thương hiệu; Tạo dựng kết nối cảm xúc với khách hàng
Tư vấn chiến lược thương hiệu “Branding Essentials”
Tư vấn chiến lược thương hiệu “Branding Essentials”
Dành cho: Công ty khởi nghiệp đang trong giai đoạn đầu hình thành/triển khai chiến lược kinh doanh; Doanh nghiệp siêu nhỏ đã/đang kinh doanh hiệu quả muốn bắt đầu xây dựng thương hiệu từ đầu; Doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có chiến lược thương hiệu rõ ràng, muốn rà soát và định hình lại / tái định vị