Chi tiết tư vấn

Tư vấn chiến lược thương hiệu “Branding Essentials”


Dành cho:

  ·       Công ty khởi nghiệp đang trong giai đoạn đầu hình thành/triển khai chiến lược kinh doanh, cần củng cố chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing và xây dựng chiến lược thương hiệu đúng ngay từ đầu

  ·       Doanh nghiệp siêu nhỏ đã/đang kinh doanh hiệu quả muốn bắt đầu xây dựng thương hiệu từ đầu để có thể gia tăng được hiệu quả kinh doanh từ giá trị thương hiệu

  ·       Doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có chiến lược thương hiệu rõ ràng, muốn rà soát và định hình lại / tái định vị

   

   

  Dịch vụ Rubika cung cấp:

   

  ·       Xây dựng/rà soát chiến lược kinh doanh

  o   Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

  o   Phân tích SWOT của mô hình kinh doanh (cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu)

  o   Khảo sát thị trường (Tiềm năng, cạnh tranh, đặc tính khách hàng mục tiêu…)

  o   Khảo sát danh mục sản phẩm / dịch vụ (tiềm năng, lợi thế, hiệu suất…)

   

  ·       Xem xét/Phân tích/ đánh giá chiến lược marketing

  o   Xác định lợi thế cạnh tranh, điểm khác biệt của sản phẩm/dịch vụ

  o   Phân tích Customer insights

  o   Phân tích Cạnh tranh

  o   Phân tích bối cảnh marketing

   

  ·       Xây dựng chiến lược thương hiệu phù hợp với mục tiêu kinh doanh và mục tiêu marketing

  o   Xác định tầm nhìn thương hiệu

  o   Xây dựng định vị thương hiệu, xác định giá trị thương hiệu đề xuất

  o   Xây dựng bản sắc thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu

  o   Xây dựng các yêu tố thương hiệu (logo, khẩu hiệu, biểu tượng…)

   

  ·       Chiến lược truyền thông thương hiệu

  o   Xây dựng câu chuyện thương hiệu, các thông điệp truyền thông chính

  o   Xây dựng các trụ cột nội dung truyền thông thương hiệu

  o   Đề xuất các kênh truyền thông phù hợp với nguồn lực và giai đoạn phát triển của doanh nghiệp

      o    Đề xuất các hình thức truyền thông phù hợp với mục tiêu thương hiệu của từng giai đoạn


  Rubika cung cấp dịch vụ triển khai, bao gồm:

  Sáng tạo và thiết kế thương hiệu:

  ·       Nhận diện thương hiệu và các yếu tố thương hiệu

  ·       Biểu tượng và hình ảnh thương hiệu

  ·       Xây dựng trang web và nền tảng mạng xã hội

  ·       Xây dựng các ấn phẩm truyền thông, công cụ bán hàng và đào tạo

  ·       Tiếp thị tài sản thế chấp, chiến dịch và thực hiện

  Kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông thương hiệu

  ·       Tư vấn chiến lược sáng tạo thể hiện được nhận diện thương hiệu mong muốn của doanh nghiệp

  ·       Tư vấn chiến lược nội dung phù hợp và hiệu quả để truyền tải định vị thương hiệu

  ·       Đề xuất các hình thức/kênh truyền thông phù hợp với nguồn lực và mục tiêu của từng doanh nghiệp


CÁC GIẢI PHÁP TƯ VẤN KHÁC

Tư vấn tổng thể
Tư vấn tổng thể
Rubika cung cấp dịch vụ tư vấn nghiên cứu, chiến lược, quản trị và triển khai. Các giải pháp tập trung vào kết quả của chúng tôi bao gồm nghiên cứu, chiến lược, sáng tạo, tương tác và thực thi. Có những chiến lược và sáng kiến ​​tiếp thị chiến thắng cho hầu hết mọi thương hiệu, nếu thông tin khách quan, chính xác, đáng tin cậy là cơ sở của những chiến lược và sáng kiến ​​đó.
Tư vấn quản trị tài sản thương hiệu (Brand leveraging)
Tư vấn quản trị tài sản thương hiệu (Brand leveraging)
Xúc tiến hoạt động truyền thông thương hiệu ; Gia tăng nhận biết thương hiệu với một tệp khách hàng mới, trên một thị trường mới; Thêm thuộc tính thương hiệu mới, tái định vị/ làm mới hình ảnh thương hiệu; Tối ưu giá trị thương hiệu từ lòng trung thành khách hàng; Xây dựng tính cách thương hiệu; Tạo dựng kết nối cảm xúc với khách hàng
Tư vấn gia tăng giá trị tài sản thương hiệu (Brand Equity Optimization)
Tư vấn gia tăng giá trị tài sản thương hiệu (Brand Equity Optimization)
Mục tiêu: Phát triển mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu; Gia tăng tình yêu và sự gắn kết của khách hàng dành cho thương hiệu (brand love); Tạo dựng cộng đồng thương hiệu gắn kế giữa thương hiệu - khách hàng, khách hàng - khách hàng; Biến khách hàng thành các đại sứ/ người phát ngôn / người tham gia đóng góp cho thương hiệu