پروفایل های موجود

-
نمایش پروژه ها

2 پروفایل موجود 2 پروفایل موجود

 • علی رضایی

  نماکارساختمانی

  3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 20,000تومان/ساعت

 • حمید نبردی

  برنامه نویس

  2 سال تجربه 4 پروژه کار کرده 30,000تومان/ساعت

  دانش آموز هستم .