درباره علی رضایی

  • علی رضایی نماکارساختمانی 0 بررسی

مرور کلی

سابقه کار (0)

    هنوز هیچ فعالیتی وجود ندارد.

اطلاعات

  • نرخ ساعتی: 20,000تومان
  • امتیازی که گرفته :
  • تجربیات: 3 سال تجربه
  • پروژه های انجام شده: 0
  • کل درآمد: 0تومان
  • موقعیت : فردوس