درباره حمید نبردی

  • حمید نبردی برنامه نویس 4 بررسی

مرور کلی

دانش آموز هستم .

سابقه کار (3)

اطلاعات

  • نرخ ساعتی: 30,000تومان
  • امتیازی که گرفته :
  • تجربیات: 2 سال تجربه
  • پروژه های انجام شده: 3
  • کل درآمد: 10,500تومان
  • موقعیت : فردوس